Barn skadas dagligen vid fall från skötbord

Bebis ligger på skötbädd

Cirka 600 barn per år tvingas söka akutsjukvård sedan de fallit från skötbord. Allvarliga siffror – men de går att förändra. Det menar Konsumentverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som nu går ut med en gemensam varning till Sveriges småbarnsföräldrar.

Olyckan kan lätt vara framme. En förälder lämnar sitt barn på skötbordet och en kort stund senare kan barnet ha ramlat ner på det hårda badrumsgolvet. Sedan år 2001 kommer i snitt 600 barn till akuten varje år för skador de har fått vid fall från skötbord. Det senast uppmätta året, 2007, var siffran så hög som 800. Det visar statistik som tagits fram av MSB.

Nio av tio fall sker i badrum där golvet ofta är hårt. Eftersom barns huvud är tunga i förhållande till resten av kroppen är det vanligt att det är huvudet som slår i golvet när barnet faller från ett skötbord. Två av tre skador är huvudskador. 14 procent av barnen får hjärnskakning, 10 procent får frakturer och hela 25 procent har så allvarliga skador att de måste läggas in på sjukhus.

Inom EU finns en gemensam standard som fungerar som en rekommendation till hur skötbord ska vara utformade. Konsumentverket tycker inte att den nuvarande standarden ställer tillräckligt höga krav och deltar i standardiseringsarbetet på EU-nivå för att förändra detta. En standard skulle till exempel kunna kräva högre kanter på alla fyra sidorna för att minska riskerna för att barnet ramlar av.

Men att förändra standarder och i förlängningen produkterna på marknaden är ett långsiktigt och tidsödande arbete. Med tanke på det stora antalet skador vill Konsumentverket och MSB nu gemensamt varna för riskerna med skötbord. Det finns ett antal sätt att öka säkerheten och minska antalet skador.

  • Lämna aldrig barnet på skötbordet ens för någon sekund. Håll alltid en hand på barnet. Ta med barnet om du måste hämta någonting.
  • Se till att skötytan är så stor att barnet får plats även om det försöker rulla åt sidorna.
  • Se till att det finns höga kanter på minst tre av sidorna på skötbordet.
  • Ha bra förvaringsplatser för skötutrustningen nära skötbordet. Det gör att du inte behöver lämna bordet för att hämta någonting.
  • Om du vill ha en mycket säker skötplats så är golvet ett bra alternativ.

Läs mer om hur du får en bra och säker skötplats för ditt barn i artikeln Så fixar du bebisens skötplats.

Tvåbarnsmamma till en tjej född -11 och en pojke född -13. Arbetar som sjuksköterska inom landstinget i Blekinge.