Hur man hjälper ett barn att få bra självförtroende

Framgångshetsen

Idag lever våra barn och ungdomar i en mycket hårdare värld på många sätt jämfört med vad de tidigare generationerna har gjort. Då syftas inte på exempelvis fattigdom och liknande, utan mer på stress och prestation. Det finns i dagens samhälle en enorm hets att alla måste bli framgångsrika och ständigt prestera på topp. Vad framgång innebär kan betyda olika saker för olika individer. För en person kan det handla om rikedom, mycket pengar på kontot, ett stort fint hus och en dyr bil. För andra kan det handla om att du får arbeta med det du älskar eller bilda en stor familj. Vi måste komma ihåg att alla har inte samma drömmar och mål och allt i livet handlar inte om hur mycket pengar som finns på konto, utan mer om hur du mår och om du trivs i din livssituation. Barn och ungdomar pressas mycket hårt idag till att prestera bra i skolan och till att de ska se ut på ett visst sätt. Media har också en stor delaktighet i pressen på barn och unga, främst vad gäller utseende och kroppsideal.

Egenskaperna är det viktiga

När det kommer till att bygga upp ett barns självförtroende ska man komma ihåg att det inte är det som de presterar i livet som räknas, utan hur de är som personer och hur de agerar med andra människor. Vilka egenskaper de har är det viktiga, och hur de väljer att använda dessa i sin vardag. Alla barn har inte samma förutsättningar och möjligheter till att prestera samma resultat i skolan och i det kommande arbetslivet. Du måste ge ditt barn utrymme att upptäcka sina talanger och egna behov. Du ska inte föra över dina egna drömmar på ditt barn, utan de ska få skapa sig sina egna. Bara för att ditt barn kommer från dig betyder inte det att ni har samma drömma och målsättningar i livet. Det är viktigt att du visar ditt barn respekt och lyhördhet för att barnet ska kunna växa in i sin roll som människa. Ett barn behöver tid för att komma underfund med vem de egentligen är och vem de vill vara. Det viktiga är att inte pressa och stressa våra barn till en tidig utveckling.

Alla barn är olika

Om du har flera barn ska du tänka på att bara för att de är syskon betyder inte det att de är en och samma person; alla barn är olika. Utvecklingen sker olika snabbt och på olika sätt. Du ska inte bry dig så mycket om vad föräldrar i din närhet säger om sina barn. Du ska heller inte bry dig om vad som står i tidningarna, du ska helt enkelt lyssna på ditt barn istället. Det finns ingen anledning till att pressa någon till prestation i ung ålder, det kan skada själen och det inre jaget. Balans är viktigt i livet och det uppnår du inte genom att stressa dig igenom precis varje moment. Det pratas mycket om vad som är ”normalt” i en viss ålder eller bland barn och vuxna rent generellt. Vem bestämmer egentligen vad som platsar inom detta begrepp? Så länge ditt barn mår bra är allt som det ska vara. För att skapa ett bättre självförtroende hos ditt barn finns det en del tips att ha i åtanke. Här nedan följer några av dessa.

Motgångar ger erfarenhet

Det är nyttigt att uppmuntra barnet att ta risker då och då. Då kommer barnet att lära sig att det är viktigt att våga tro på sig själv och på de egenskaper barnet besitter. De måste även lära sig att kunna stå upp för sig själva och sin sak. Det är bra att du förklarar att vilja kan leda till lyckade resultat, men att man inte ska trampa på sina kompisar på vägen mot målet. Du bör även lära ditt barn att vara respektfull och att visa hänsyn mot sina medmänniskor. Förklara även att ditt barn inte ska behöva be om ursäkt för att barnet önskar något eller har en stark vilja. Ett barn behöver dock lite motgångar i livet för att växa och förstå hur den verkliga världen kan se ut. Detta komma att göra dem starkare och få en bättre tro på sig själva och att de kan klara av tuffa situationer. Fokusera framför allt på det som ditt barn gör bra och peka inte så ofta på de brister som kan finnas. I dessa fall bör kritiken vara konstruktiv.

Föregå med gott exempel

Du ska uppmuntra ditt barn till uttrycka sig om sina känslor och sitt mående. Det är viktigt att lyssna. Det är också viktigt att barnet lär sig att beskriva sina känslor i ord för att du ska kunna bemöta ditt barn på rätt sätt och för att de ska klara sig ute i samhället. Tänk på att barn inte gör som vi föräldrar säger, utan de gör som vi gör. De är experter på att kopiera beteenden men inte på att följa våra råd många gånger. Ansträng dig därför för att vara en god förebild som kan föregå med gott exempel. Det är din handling och ditt sätt att vara som smittar av sig på ditt barn. Du ska uppmuntra ditt barn till att göra ett nytt försök om barnet har misslyckats med något, men du ska inte tvinga till att göra något som inte känns bra. En viktig sak som kan förstöra ett självförtroende är att kritisera ditt barn framför andra. Om du absolut måste prata med ditt barn om något som är viktigt och som du tycker bör förändras, gör det i enskildhet. Annars kan det göra mycket skada.

Tvåbarnspappa med stort prylintresse, internet- och tekniknörd som arbetar inom IT.