KUB-test – ett kombinerat ultraljud och blodprov för att diagnosticera Downs syndrom

Doktor genomför ultraljud på gravid

KUB-test är en kombination av två olika test; nackuppklarning och biokemisk screening. Testet ger cirka 90 % tillförlitlighet när det gäller att diagnostisera Downs syndrom och är helt riskfritt för fostret.

KUB är en förkortning för kombinerat ultraljud och biokemisk screening. Testet består således av två olika prover. Först görs en så kallad biokemisk screening. Genom att ta ett blodprov på den gravida kvinnan kan man mäta förekomsten av två hormon i hennes blod; PAPP-A och fritt ß-hCG. Fem dagar senare utför man en nackuppklarning. Med hjälp av ultraljud mäts bredden på en vätskespalt i fostrets nacke. Ju bredare den är desto större är risken för att fostret har Downs syndrom. Resultatet från de båda testen vägs samman med den gravida kvinnans ålder för att ge en samlad bedömning av hur stor risken är att fostret har en allvarlig sjukdom eller skada.

Tillförlitlighet på ett KUB-test

Provet ger enbart en uppskattning av hur stor risken är för att den gravida kvinnan ska föda ett barn med allvarlig avvikelse men man kan med 90 % säkerhet fastställa om fostret har en allvarlig avvikelse eller inte.

När görs ett KUB-test?

Testet kan utföras i vecka 10–13 + 6 dagar. Den biokemiska screeningen kan göras från graviditetsvecka 10 och nackuppklarningen kan tidigast utföras i vecka 11. Den biokemiska screeningen måste göras minst fem dagar innan nackuppklarningen.

Risker med KUB-test?

Provet påverkar inte risken för missfall.

KUB-test är bra som underlag för beslut om fostervattensprov

Alla kvinnor från 35 år erbjuds fostervattenprov eller moderkaksprov. Det är de enda testerna där man med nästan 100 % säkerhet kan fastställa om fostret har Downs syndrom eller andra skador. Men risken för missfall ligger på mellan 0.5–1 % vid fostervattenprov och 1–2 % vid moderkaksprov. Många använder därför resultatet från en nackuppklarning, biokemisk screening eller ett KUB-test (kombinerad nackuppklarning och biokemisk screening) till att besluta om man ska göra fostervattenprov (eller moderkaksprov) eller inte.

Vem får göra KUB-test?

Många landsting erbjuder KUB till kvinnor från 35 år. Det finns dock privata kliniker, oftast i storstadsregionerna, som utför KUB för kvinnor under 35 år men då får man bekosta testet själv. Kostnaden är cirka 1.500 kronor.

Artikeln är granskad och godkänd av Kate Fjeldseth, leg. ultraljudsbarnmorska.

Källor: Karolinska Universitetssjukhuset, University of Virginia, The Avenue Clinic, NIH, Infomedica, Gensvar, The American Pregnancy Association, Socialstyrelsen, BBC, DrApplebaum.com, The Fetal Medicine Foundation

Tvåbarnsmamma till en tjej född -11 och en pojke född -13. Arbetar som sjuksköterska inom landstinget i Blekinge.