Tips

Spara pengar till barn – så här gör du!

1.93Kvisningar

Att spara pengar till sina barn (eller till barn som är på väg) är både omtänksamt och viktigt – både för barnet och för dig. Med pengar som har haft tid på sig att växa blir det enklare att ekonomiskt hantera de utmaningar som kommer när barnet blir äldre, det kan t.ex. handla om att köpa dyrare saker som t.ex. moped, bil eller att flytta hemifrån när den dagen kommer. Kanske kommer ditt barn att börja studera samtidigt som de flyttar hemifrån, ett bra startkapital på denna nya fas i livet ger bästa möjliga förutsättningar. Kanske vill ditt barn se sig om i världen när det har blivit myndigt – ett bra startkapital hjälper ditt barn att få en bra start i vuxenlivet.

Att spara pengar till sitt barn är självklart. Frågan är bara hur du ska spara? Hur mycket ska man spara? Och hur gör andra föräldrar när de sparar pengar till sina barn?

Hur ska man spara pengar till sitt barn?

Givetvis finns det mängder med olika alternativ när det gäller sparande till sig själv eller till sina barn. Några förutsättningar gör det dock lite enklare att välja sparform. Om du t.ex. sparar till ditt barn och planerar att barnet ska få sina pengar först då det fyller 18 år så sparar man ju på ganska lång sikt. Sparar man på lång sikt så kan man generellt ta en högre risk då den långa spartiden jämnar ut tillfälliga nedgångar över tid, t.ex. då man placerar sina pengar i aktie- eller räntefonder. Sparar man på kortare sikt så vill man i regel ha lite säkrare sparformer som t.ex. fasträntekonto eller liknande.

Väljer du att t.ex. spara i aktie- eller indexfonder (som också är en förenklad typ av aktiefond) så får man historiskt sett över längre tid i regel den bästa avkastningen. Dock bör det ändå poängteras att ett sparande som bygger på aktier eller fonder kan gå både upp och ner.


Spara pengar hos Avanza


Att välja fond kan vara en djungel och till stor del beror det på hur aktiv man vill vara med sitt sparande. För de allra flesta som inte aktivt vill bevaka sina placeringar rekommenderar vi en indexfond, gärna då en med så låga avgifter som möjligt. Avanza är en bank som är specialiserad på handel med aktier och fonder och erbjuder många bra alternativ för dig som vill spara pengar till ditt barn. De erbjuder bl.a. en fond som heter Avanza Zero som är en indexfond helt utan avgifter. De allra flesta fonder har en förvaltningsavgift på mellan 0,5 till 3% och över en längre tid så motsvarar dessa förvaltningsavgifter inte sällan en stor summa pengar, för just Avanza Zero så slipper du helt denna kostnad. Avkastningen de senaste tolv månaderna för Avanza Zero har legat på strax över 15% (2017-09-19).


Spara pengar hos Nordnet

Även Nordnet har bra produkter till dig som vill spara långsiktigt till ditt barn, både i form av olika typer av indexfonder med låga avgifter samt traditionella aktiefonder, räntefonder och rena aktier. Har du svårt att bestämma dig så erbjuder Nordnet en digital fondrådgivare där du svarar på frågor om ditt sparande och därefter får förslag på olika fonder som skulle kunna passa dig eller ditt barns behov av sparande.


Vilken typ av sparform är mest fördelaktig? ISK, kapitalförsäkring eller vanligt fondkonto?

Oavsett om man väljer att spara i aktier eller fonder av något slag kan man välja olika sparformer för hur detta sparande ska hanteras och administreras. Antingen kan man välja ett vanligt aktie- och fondkonto, ett investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring.

De två senare sparformerna innebär att man betalar en årlig schablonskatt på det totala värdet, i skrivande stund så ligger denna skatt ungefär på 0,5% (2017-09-19) årligen. Den faktiska schablonskatten som ska betalas påverkas av flera faktorer, bl.a. aktuell statslåneränta. Nackdelen med denna typ av schablonskatt är att barnets sparande beskattas även om det inte har ökat i värde, vilket kan kännas lite trist. Å andra sidan så brukar värdeutvecklingen på aktier och fonder över tid vara ganska god.

Sparar du istället i ett vanligt fond- och aktiekonto så beskattas du (eller ditt barn) med 30% på vinsten. Räknar med en årlig avkastning på 3% eller mer så lönar det sig i regel med ISK eller kapitalförsäkring. En annan fördel med ISK eller kapitalförsäkring är att man inte behöver deklarera ev. köp och försäljningar då skattehanteringen i dessa sparformer är förenklad och skatten du ska betala normalt kommer förifylld på din eller barnets deklaration.

Ska man spara i sitt eget eller i barnets namn?

Generellt kan man säga att det finns två olika sätt att spara till en minderårig person. Antingen via sparande i eget namn eller sparande direkt i barnets namn. Att spara i ditt eget namn innebär att du själv öppnar ett konto där du sparar pengar till barnet. Eftersom kontot står i ditt namn väljer du när pengarna ska ges bort och administrationen av kontot och insatta pengar blir något enklare. Sparar man däremot i barnets namn blir det några skillnader, för det först så öppnar förmyndare (vanligen barnets föräldrar) kontot gemensamt i barnets namn. I samband med att barnet fyller 18 år övergår ägandet av kontot och de insatta medlen automatiskt och barnet som får då tillgång till pengarna.

Hur mycket ska man spara?

Givetvis har olika föräldrar olika ekonomiska förutsättningar när det gäller att spara pengar till sina barn men det viktigaste steget är att faktiskt påbörja ett sparande så tidigt som möjligt. Ju längre tid du hinner spara desto större chans att barnen får ett bra startkapital då barnet börjar närma sig vuxen ålder. Kan du avvara 100 kr i månaden under 18 år så blir det knappt 22 000 kronor, räknar vi också med att du får avkastning av pengar så växer de betydligt bättre då du utnyttjar möjligheten att får ränta-på-ränta. Räknar man t.ex. med en ganska låg avkastning med ett genomsnitt på 3% årligen blir det istället närmare 29 000 kr då barnet är myndigt, dvs 7 000 kr mer än man sparat. Skulle man lyckas bättre med avkastningen och istället lyckas få ett genomsnitt på 8% årligen (vilket inte alls är omöjligt över tid) så hamnar summan istället på 48 500 kr – alltså mer än en fördubbling av insatt kapital.

Månadssparande Genomsnittlig avkastning Summa på 18-årsdagen
100 kr 4 % 32 005 kr
300 kr 4 % 96 016 kr
1000 kr 4 % 320 055 kr
100 kr 6 % 39 312 kr
300 kr 6 % 117 936 kr
1000 kr 6 % 393 120 kr
100 kr 8 % 48 536 kr
300 kr 8 % 145 607 kr
1000 kr 8 % 485 355 kr

Vill du testa hur ränta-på-ränta funkar med andra sparbelopp, avkastning eller tidsperioder så kan du göra det här.

Kommentera