Vänta inte för länge med barn

Par söker fertilitetshjälp

Det blir allt vanligare att högutbildade skjuter upp föräldraskapet men både män och kvinnor överskattar möjligheten att få barn efter 35 år. Det kan leda till ofrivillig barnlöshet varnar forskarna, skriver Göteborgsposten i en artikel.

Undrar du hur fertiliteten förändras med åldern hos män eller kvinnor? Läs vår artikel I vilka åldrar är kvinnor och män fertila?.

Allt fler söker fertilitetshjälp

10 till 15 procent av alla par är ofrivilligt barnlösa. I en tredjedel av fallen beror det på kvinnan, i en tredjedel av fallen på mannen och i en tredjedel av fallen på båda parter. Ibland hittas ingen orsak alls. Antalet par som söker hjälp för infertilitet ökar och det beror på att man väntar för länge med att skaffa barn, enligt Infertilas riksförening, IRIS. Förra året var genomsnittsåldern för förstagångsföräldrar 29 år för kvinnor och 31 år för män.

Många tycker 30 – 35 år är lämplig ålder att skaffa barn

Nu har svenska forskare undersökt vad studenter vet om fertilitet och hur de bedömer sina egna möjligheter till att bli föräldrar. Samtliga går långa utbildningar på minst fyra år. De utbildar sig till jurister, ekonomer, läkare och psykologer. Studien presenteras idag i den vetenskapliga tidskriften Human Reproduction. En tredjedel av kvinnorna och hälften av männen tycker att den lämpligaste tidpunkten i livet för att skaffa barn är mellan 30 och 35 år. Några kan vänta ännu längre.

Dåliga kunskaper om fertilitet

En förklaring till varför man skjuter upp tidpunkten för föräldraskap kan vara att både kvinnliga och manliga universitetsstuderande har alldeles för dåliga kunskaper om den åldersrelaterade nedgången i kvinnors fruktsamhet. Därmed missbedömer de sina chanser att få barn. Endast ett fåtal visste att det inträffar en liten nedgång i kvinnans fertiliteten redan för 30 års ålder.

En tredjedel av männen trodde att nedgången i kvinnans fertilitet inträffade först vid 45 års ålder. Både män och kvinnor överskattade chansen att bli gravid efter ett års oskyddade samlag. Nästan två tredjedelar av kvinnorna trodde de skulle bli gravida om de hade samlag vid ägglossningen. Chansen att få barn med fertilitetshjälp överskattades också, särskilt av kvinnor.

Kan bli en besvikelse när man väl försöker få barn

– Det här kan leda till att väldigt många unga som önskar barn blir väldigt besvikna, då det inte går så lätt som de tror, eller kanske i värsta fall inte alls, säger Claudia Lampic vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap i Uppsala till Göteborgsposten.

Fakta om undersökningen

Undersökningen innefattade 222 kvinnliga och 179 manliga studenter i Uppsala. Genomsnittsåldern var 24 år. Mer information på hittar i artikeln Studenter riskerar bli barnlösa.

Tvåbarnsmamma till en tjej född -11 och en pojke född -13. Arbetar som sjuksköterska inom landstinget i Blekinge.