Veckopeng eller månadspeng – hur mycket och till vad?

Barn och pengar

Om du känt dig vilsen när barnen ställt dig mot väggen och frågat varför de inte får veckopeng när kompisen får det, eller om du inte vet hur mycket och ofta det är bäst att dela ut till barnen, är du inte ensam! Frågan om veckopeng är något alla familjer förr eller senare måste ta ställning till, inte minst för att det finns god forskning som visar på att det kan vara nyttigt att redan i tidig ålder låta barn ha kontroll över sin egen ekonomi.

I den här guiden över veckopeng kommer du att lära dig allt du behöver för att göra ett beslut som passar din familj. Om du istället funderar på hur du bäst sparar pengar till ditt barn, så får du flera bra tips i artikeln Spara pengar till barn – så här gör du!

Hur ska man strukturera upp veckopengen?

Enligt forskning i ämnet kan det vara nyttigt för barn, att i liten skala börja lära sig om pengars värde redan vid fyra till fem års ålder. Ungefär i den här åldern kan du börja fundera på att strukturera upp en vecko- eller månadspeng. Det viktigaste när det gäller att besluta kring barnens pengar är att välja det intervall under vilket du vill att barnen ska få sina pengar, och sedan hålla dig till det oavsett vad som händer. Det flesta familjer väljer att dela ut pengarna veckovis eller månadsvis, och forskning visar att båda är ungefär lika vanliga.

När det är dags att dela ut veckopengen, eller månadspengen om ni så föredrar, är det viktigt att det sker konsekvent och utan dramatik enligt de regler du tidigare satt upp för barnen. Om det finns särskilda krav för pengen, som att barnet behöver genomföra en viss syssla innan de kan få sina slantar, måste det alltid fullföljas. Det kan vara lockande att “hålla” i barnets pengar åt dem, och skydda dem från att göra sig av med dem, men detta kan ha en negativ effekt för ett barns utveckling om barnet inte får uppleva konsekvensen och kontrollen som medföljer av att hålla i sin egen ekonomi.

Vad lär sig barn av att få veckopeng?

Forskning visar på att om ett barn får pengar utdelat efter behov, eller om föräldrarna håller i pengarna åt hen, leder det oftare till att barnet lär sig att konsumera snarare än att planera. Eftersom du tar hand om pengarna behöver barnet inte planera sin ekonomi eller tänka på att hålla koll på sina pengar, då de bara uppenbarar sig från ingenstans vid behov. Däremot, om du konsekvent delar ut pengarna som du gått med på och låter ditt barn hantera det hela själv, kan det ge en märkbar skillnad i barnets förståelse för pengars värde, och hens förmåga att planera.

Att ge ut en mindre summa i veckopeng har visat sig vara något mer effektivt när det kommer till att lära ett barn vikten av att spara pengar. Eftersom det är mindre summor åt gången kan det lära ett barn att man måste vänta tills man samlat en större mängd för att ha råd med den dyra leksaken. Att ge pengar månadsvis brukar innebära en större mängd, och då lär sig barn istället mer om planering. Eftersom det inte kommer några fler pengar på en hel månad måste barnet själv tänka på hur mycket hen spenderar och hur ofta, för att inte göra slut på allt direkt.

Vad händer om barnet inte kan hantera sina pengar?

En vanlig oro hos föräldrar är att barnet tar sina pengar och omedelbart använder det på något som inte är så viktigt, eller kanske köper godis för hela slanten och sen inte har något kvar för resten av veckan – eller längre. Men detta kan också ses som ett tillfälle för inlärning och uppfostran.

Barn ser risktagande och planering på ett annat sätt än vuxna, och även om det kan leda till lite gråt i början är det i det långa loppet en bra sak om ett barn lär sig den hårda vägen vad som händer om man spenderar alla sina pengar direkt, utan att spara eller planera.

Låt ditt barn spendera allt och sen inte ha något kvar, och undvik att betala ut något extra för ett sådant beteende. Låt barnet inse konsekvenserna av att slösa pengar, och hjälp dem istället nästa gång att klara sig bättre. Forskning visar att barn lär sig lättare av att lyckas än av att misslyckas, till skillnad från vuxna, så om du märkt att ditt barn har problem med att hantera pengar är det viktigt att du samarbetar med dem och visar hur man ska hantera ekonomin. Nästa gång när barnet sparat ihop det dubbla, eller tredubbla, kommer hen att minnas det.

Hur mycket ska man ge?

Hur mycket ska man då ge i veckopeng? Här är det viktigt att man håller sig till en siffra som är anpassad efter barnets ålder. Särskilt om man befinner sig i en stark ekonomisk situation så är det viktigt att man inte överdriver hur mycket veckopeng man ger sitt barn. En brittisk undersökning från 2013 visade att barn som fick mest veckopeng, utan att behöva prestera något, var mest benägna att spendera allt på en gång. Även minimala ökningar av veckopengen minskade drastiskt sannolikheten att barnen sparade sina pengar. Barn som lärde sig spara i tidig ålder var mer benägna att ha koll på sin ekonomi även som vuxna.

För att börja med veckopeng i tidig ålder bör summan vara ganska låg till att börja med, dels för att det är lättare för ett ungt barn att hålla koll på mindre pengar, men det har också visat sig att ett barn utvecklar en större respekt för pengar om det upplevs som något ovanligt. I genomsnitt brukar familjer börja med runt 50-100 kronor i månaden för barn mellan fem och tio år, och öka det till 200-250 i månaden för barn mellan tio och 14 år. När barnet är 15 år har det i genomsnitt ökat till runt 500 kronor, och vid 18 års ålder nästan tusen kronor i månaden.

Exakt vad pengarna ska användas till bestämmer man gärna tillsammans med barnen, t.ex. får barnen lördagsgodis utöver sin månadspeng eller ska de använda sin månadspeng själv till det? Bestämmer man sig t.ex. för att barnen själv vill köpa sitt lördagsgodis så kanske man kan öka månadspengen med t.ex. 50 kr.

En annan vanlig fråga är hur ska man göra med kläder när barnet blir äldre. Om det äldre barnet har utvecklat ett sunt förhållande till pengar så kanske det är rimligt att barnen får en större månadspeng (ungefär motsvarande så mycket som man lägger på kläder till barnet) men att barnet själv då helt och hållet för köpa egna kläder.

Det ska inte vara självklart med pengar

Det är inte självklart att man ska ge pengar till sina barn, och vissa föräldrar har uttryckt en motvilja till att ge barn pengar utan att de förtjänat det. Även för barns egen utveckling har det visat sig värt att i senare åldrar sätta upp regler för vad barnet måste prestera för att få sin veckopeng.

Ofta handlar det om sysslor i huset, som att hjälpa till med matlagning eller att städa sitt rum. Den här sortens belöningssystem är ett smart sätt, som visat sig utveckla ett barns värdering av pengar. Barn som tidigt lär sig att pengar är något man måste prestera för anpassar sig lättare till vanliga arbetslivet.

Däremot ska du inte insistera för tidigt på att ditt barn måste arbeta för att få sin veckopeng. Under den första perioden du testar med veckopeng är det viktigare att du låter barnet lära sig planering och sparande, innan du också lägger till arbetsbörda och prestation. Men om du vill att ditt barn ska lära sig att ta ansvar, både för att få sina pengar och för att hålla i dem hårt, gäller det att börja med veckopengen tidigt. Ju senare i barnets liv du försöker strukturera upp en vecko- eller månadspeng, desto svårare är det för dem att lära sig.

Vad är viktigt att tänka på?

Många psykologer och ekonomer håller med om att det är bra att vara väldigt tydlig med förväntningar och krav när du höjer ditt barns veckopeng. Det kan kännas som det uppenbara valet att ge barnet mer veckopeng när det fyller år, men då riskerar barnet att bli van vid förväntningen att det får mer pengar bara för att det blir äldre.

Du kan försöka att koppla ökningen av veckopengen till en prestation ditt barn gjort, till exempel att du nu ökar veckopengen med 10% eftersom det lyckas spara tio veckopengar i rad. Men i så fall är det viktigt att du håller dig konsekvent med den här sortens belöningar.

En vanlig och nyttig motivering för en högre veckopeng är att använda det som en morot till att genomföra sysslor. Hädanefter får barnet kanske 50 kronor mer i veckopeng, men måste klippa gräset en gång i veckan och städa sitt rum. Höjningen känns inte omotiverad och barnet lär sig att pengar har ett riktigt värde i form av arbete och prestation.

Om du har flera barn kommer det att kännas mera rättvist för de yngre när de ser att det äldre syskonet arbetar för att få sin högre veckopeng, det kan till och med leda till att det yngre barnet ber om att också få göra sysslor!

Tjäna extra veckopeng?

Om möjligheten finns kan du fundera på att ge ditt barn chansen att tjäna extra veckopeng. Utöver grundbeloppet, som bör förbli väldigt oföränderlig, kan du erbjuda barnen att tjäna lite mer om de utför andra sysslor utöver vad ni redan kommit överens om. I så fall bör dessa sysslor vara genomtänkta i förväg, och något barnet själv väljer att göra, inte ett sätt att försöka “muta” ditt barn till att göra en syssla när det behövs. Om du försöker muta ditt barn med pengar kan det lära barnet att förvänta sig, och i värsta fall kräva, betalning varje gång du ber om något.

Låt ditt barn ta lån

Om det visar sig att ditt barn verkligen börjat förstå ekonomi och hur hen ska hantera sina pengar kan du fundera på att låta ditt barn ”ta lån” av dig. Om den där leksaken verkligen måste köpas just nu, eller något kanske bara finns under en begränsad tid, kan du erbjuda ett barn som redan förstått sparande och planering att ta ett lån för framtiden.

Då kan du ge nästa veckopeng i förskott. Det är väldigt viktigt att du sedan kräver pengarna tillbaka nästa veckopeng i återbetalning, istället för att bara undanhålla nästa veckopeng, för att verkligen lära ditt barn vad ett lån innebär.

Tvåbarnspappa med stort prylintresse, internet- och tekniknörd som arbetar inom IT.