Vikt flickor 2-5 år

Så här ser viktkurvan ut för flickor, från två till fem års ålder. Den svarta linjen beskriver medelvärdet för flickors vikt. 67% av alla barn ligger inom +1 (rosa linjen) och -1 (lila linjen) och 95% av alla barn ligger inom +2 (gula linjen) och -2 (bruna linjen).

Flickor vikt 2-5 år

M = medel
67 % av barnen ligger inom ± 1
95 % av barnen ligger inom ± 2

Är du intresserad av hur längdkurvorna ser ut för flickor 2-5 år så hittar du information om det i artikeln Längd flickor 2-5 år.

Tvåbarnsmamma till en tjej född -11 och en pojke född -13. Arbetar som sjuksköterska inom landstinget i Blekinge.