Spara pengar till barn – så här gör du!

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för Avanza och Nordnet.

Att spara pengar till sina barn (eller till barn som är på väg) är både omtänksamt och viktigt – både för barnet och för dig. Med pengar som har haft tid på sig att växa blir det enklare att ekonomiskt hantera de utmaningar som kommer när barnet blir äldre, det kan t.ex. handla om att köpa dyrare saker som t.ex. moped, bil eller nytt hem att flytta hemifrån när den dagen kommer. Kanske kommer ditt barn att börja studera samtidigt som de flyttar hemifrån, ett bra startkapital på denna nya fas i livet ger bästa möjliga förutsättningar. Kanske vill ditt barn se sig om i världen när det har blivit myndigt – ett bra startkapital hjälper ditt barn att få en bra start i vuxenlivet.

Att spara pengar till sitt barn är självklart. Frågan är bara hur du ska spara? Vilken sparform passar bäst? Hur mycket ska man spara till ett barn? Och hur gör andra föräldrar när de sparar pengar till sina barn?

I denna artikel ska vi försöka ge svar på några av de vanliga frågor som dyker upp när det gäller att spara pengar till sina barn. Funderar du istället på hur mycket dina barn ska få att röra sig med själva? Då rekommenderar vi dig att läsa artikeln Veckopeng eller månadspeng – hur mycket och till vad?

Hur ska man spara pengar till sitt barn?

Givetvis finns det mängder med olika alternativ när det gäller sparande till sig själv eller till sina barn. Några förutsättningar gör det dock lite enklare att välja sparform. Om du t.ex. sparar till ditt barn och planerar att barnet ska få sina pengar först då det fyller 18 år så sparar man ju på ganska lång sikt. Sparar man på lång sikt så kan man generellt ta en högre risk då den långa spartiden jämnar ut tillfälliga nedgångar över tid, t.ex. då man placerar sina pengar i aktie- eller räntefonder. Sparar man på kortare sikt så vill man i regel ha lite säkrare sparformer som t.ex. fasträntekonto eller liknande.

Väljer du att t.ex. spara i aktie- eller indexfonder (som också är en förenklad typ av aktiefond) så får man historiskt sett över längre tid i regel den bästa avkastningen. Dock bör det ändå poängteras att ett sparande som bygger på aktier eller fonder kan gå både upp och ner.


Spara pengar hos Avanza


Att välja fond kan vara en djungel och till stor del beror det på hur aktiv man vill vara med sitt sparande. För de allra flesta som inte aktivt vill bevaka sina placeringar rekommenderar vi en indexfond, gärna då en med så låga avgifter som möjligt. Avanza är en bank som är specialiserad på handel med aktier och fonder och erbjuder många bra alternativ för dig som vill spara pengar till ditt barn.

De erbjuder bl.a. en fond som heter Avanza Zero som är en indexfond helt utan avgifter. De allra flesta fonder har en förvaltningsavgift på mellan 0,5 till 3% och över en längre tid så motsvarar dessa förvaltningsavgifter inte sällan en stor summa pengar, för just Avanza Zero så slipper du helt denna kostnad. Avkastningen de senaste tolv månaderna för Avanza Zero har legat på strax över 15% (2017-09-19). Att öppna konto på Avanza är helt kostnadsfritt och går på några minuter om du har ett mobilt bank-id.


Spara pengar hos Nordnet

Även Nordnet har bra produkter till dig som vill spara långsiktigt till ditt barn, både i form av olika typer av indexfonder med låga avgifter samt traditionella aktiefonder, räntefonder och rena aktier. Har du svårt att bestämma dig så erbjuder Nordnet en digital fondrådgivare där du svarar på frågor om ditt sparande och därefter får förslag på olika fonder som skulle kunna passa dig eller ditt barns behov av sparande. Konto hos Nordnet är kostnadsfritt och du kan enkelt öppna konto via webben.


Spara pengar hos SaveLend

SaveLend är en relativt ny aktör och erbjuder sparande genom så kallad peer-to-peer-utlåning och kan vara ett bra komplement till traditionellt sparande i fonder och aktier hos t.ex. Avanza eller Nordnet.

Investeringar i krediter var tidigare reserverat för banker, kreditbolag och andra större aktörer. Savelend ändrade på detta så att alla kan bygga upp en egen kreditportfölj. Den genomsnittliga avkastningen sedan SaveLend lanserades 2014 har legat på över 9% årligen. Notera dock att tidigare avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Att öppna konto hos SaveLend är kostnadsfritt och går på några minuter om du har mobilt bank-id.


Vilken typ av sparform är mest fördelaktig? ISK, kapitalförsäkring eller vanligt fondkonto?

Oavsett om man väljer att spara i aktier eller fonder av något slag kan man välja olika sparformer för hur detta sparande ska hanteras och administreras. Antingen kan man välja ett vanligt aktie- och fondkonto, ett investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring.

De två senare sparformerna innebär att man betalar en årlig schablonskatt på det totala värdet, i skrivande stund så ligger denna skatt ungefär på 0,5% (2017-09-19) årligen. Den faktiska schablonskatten som ska betalas påverkas av flera faktorer, bl.a. aktuell statslåneränta. Nackdelen med denna typ av schablonskatt är att barnets sparande beskattas även om det inte har ökat i värde, vilket kan kännas lite trist. Å andra sidan så brukar värdeutvecklingen på aktier och fonder över tid vara ganska god.

Sparar du istället i ett vanligt fond- och aktiekonto så beskattas du (eller ditt barn) med 30% på vinsten. Räknar med en årlig avkastning på 3% eller mer så lönar det sig i regel med ISK eller kapitalförsäkring. En annan fördel med ISK eller kapitalförsäkring är att man inte behöver deklarera ev. köp och försäljningar då skattehanteringen i dessa sparformer är förenklad och skatten du ska betala normalt kommer förifylld på din eller barnets deklaration.

Ska man spara i sitt eget eller i barnets namn?

Generellt kan man säga att det finns två olika sätt att spara till en minderårig person. Antingen via sparande i eget namn eller sparande direkt i barnets namn. Att spara i ditt eget namn innebär att du själv öppnar ett konto där du sparar pengar till barnet, detta kan också göras med en gemensamt konto där båda föräldrarna är kontohavare. Eftersom kontot står i ditt eller era namn väljer ni när pengarna ska ges bort och administrationen av kontot och insatta pengar blir något enklare.

Sparar man däremot i barnets namn blir det några skillnader, för det första så öppnar förmyndare (vanligen barnets föräldrar) kontot gemensamt i barnets namn. I samband med att barnet fyller 18 år övergår ägandet av kontot och de insatta medlen automatiskt och barnet som får då tillgång till pengarna.

Vår rekommendation är att man sparar i eget namn, t.ex. i ett för föräldrarna gemensamt konto om dessa förutsättningar funkar. På så sätt så kan man välja hur mycket av sparandet som man vill ge till barnen när de fyller 18. Vuxna barn kan vara impulsiva och inte alltid vara helt mogna att själva hantera stora summor pengar (om det nu har hunnit bli det). Står ni som vuxna på kontot kan ni göra en bedömning när barnet fyller 18 och portionera ut pengar under några år, t.ex. ge en summa när barnet fyller 18 och spara en större del till grundplåt till ett första boende eller liknande. Väljer man istället att spara alla pengar direkt i barnens namn så finns inte denna möjlighet, då får barnen tillgång till alla pengar direkt på 18-årsdagen och det är inget som ni föräldrar därefter kan styra över.

Hur mycket ska man spara?

Givetvis har olika föräldrar olika ekonomiska förutsättningar när det gäller att spara pengar till sina barn men det viktigaste steget är att faktiskt påbörja ett sparande så tidigt som möjligt. Ju längre tid du hinner spara desto större chans att barnen får ett bra startkapital då barnet börjar närma sig vuxen ålder. Kan du avvara 100 kr i månaden under 18 år så blir det knappt 22 000 kronor, räknar vi också med att du får avkastning av pengar så växer de betydligt bättre då du utnyttjar möjligheten att får ränta-på-ränta. Räknar man t.ex. med en ganska låg avkastning med ett genomsnitt på 3% årligen blir det istället närmare 29 000 kr då barnet är myndigt, dvs 7 000 kr mer än man sparat. Skulle man lyckas bättre med avkastningen och istället lyckas få ett genomsnitt på 8% årligen (vilket inte alls är omöjligt över tid) så hamnar summan istället på 48 500 kr – alltså mer än en fördubbling av insatt kapital.

MånadssparandeGenomsnittlig avkastningSumma på 18-årsdagen
100 kr4 %32 005 kr
300 kr4 %96 016 kr
1000 kr4 %320 055 kr
100 kr6 %39 312 kr
300 kr6 %117 936 kr
1000 kr6 %393 120 kr
100 kr8 %48 536 kr
300 kr8 %145 607 kr
1000 kr8 %485 355 kr

Vill du testa hur ränta-på-ränta funkar med andra sparbelopp, avkastning eller tidsperioder så kan du göra det här.

Hur sparar man rättvist till flera barn?

Hur ska man spara så att det blir rättvist om man har flera barn? Att spara till flera barn så att det blir rättvist är inte helt lätt men det finns lite olika alternativ.

  1. Spara samma belopp varje månad och placera dessa pengar i samma fonder.
  2. Spara individuellt till barnen och jämna ut över tid.
  3. Spara i klump och dela upp vid ett given tidpunkt.
  4. Bestäm på förhand den summa barnen ska få, t.ex. då de fyller 18.

Det finns fördelar och nackdelar med dessa olika alternativ och i nedan avsnitt försöker vi förklara skillnaderna i mer detalj.

Spara samma belopp i samma fonder

Att spara samma belopp månadsvis med placering i samma fonder är ju rättvist ur perspektivet att ni som föräldrar har bidragit med lika mycket pengar totalt till alla barn och gett alla barn samma förutsättningar för att sparandet ska öka över tid genom att ni valt samma fonder.

Skillnaden är ju dock att beroende på vilken tidpunkt barnen föds och när ni börjar spara till dem skiljer åt. Eftersom börsens svängningar ser olika ut över tid så kan det totala sparbeloppet skilja en hel del. Om ni som föräldrar börjar spara till ett yngre ett barn precis i botten av en lång nedgång och ni samtidigt har ett äldre barn som tidigare har haft sparkapital som under denna nedgång förlorat mycket i värde. Dvs. den procentuella uppgången över t.ex. 18 år kan skilja ganska mycket baserat på när ni började sparandet, i värsta fall flera hundra tusentals kronor.

Spara individuellt och jämna ut

Det andra alternativet handlar istället om att spara helt individuellt till barnen och jämna ut ev. skillnader över tid, t.ex. genom att fylla på extra pengar på det sparande som har haft sämst utveckling över tid. En nackdel med detta kan ju dock vara att ni som föräldrar kan behöva fylla på med stora belopp om det har uppstått stora skillnader i barnens olika sparande. Om kontona och pengarna står på er föräldrar (vilket det helst bör göra) så kan ni ju också balansera det totala sparandet inbördes mellan kontona och helt enkelt flytta pengar från det sparande som gått bäst till det som gått sämst.

Spara i klump och dela upp

Sättet att jämna ut och fördela pengar mellan barnen över tid påminner dock ganska mycket om det tredje alternativet, dvs. att samla barnens sparande i en klump och sedan vid en bestämd tidpunkt fördela pengarna mellan barnen.

Detta innebär helt enkelt att allt sparande till barnens görs på samma konto och man vid ett bestämt datum delar upp pengarna, t.ex. den dag då första barnet fyller 18. Här man också göra en justering baserat på antal år som är kvar för övriga barn , dock kan denna typ av balansering vara svårt att göra helt rättvis beroende på när man väljer att dela upp och när man väljer att betala ut.

Bestäm på förhand belopp till 18-årsdagen

Att på förhand bestämma en summa som barnet ska få då de fyller 18 år kan låta svårt men lite beroende på hur förutsättningarna ser ut så kan det funka ganska bra. Utgångspunkten är att sparande till barnen först sker i klump. När första barnet börjar närma sig 18-årsdagen så kan man baserat på det totala sparbeloppet och antalet barn göra en bedömning i hur mycket barnen ska få var.

Väljer man att portionera ut pengarna så blir ju det lite lättare att hantera svängningar av det totala sparbeloppet över tid. Vill man vara extra rättvis så kan man även justera upp beloppen med den årliga inflationen. För att göra det mer lättförståeligt kommer här ett enkelt räkneexempel.

Om du har sparat 1000 kr per månad under 18 år med 6% genomsnittlig avkastning årligen så har du ungefär 400 000 kr i samlat sparande då det är dags att betala ut pengar till det äldsta barnet. Tänker vi oss in i situationen att du har två barn med 3 års mellanrum så är ju en idé att du betalar ut 100 000 kr till äldsta barnet. Med absolut största sannolikhet kommer du att ha minst 100 000 kronor kvar av det totala sparandet om tre år, förhoppningsvis har du närmare 400 000 kr kvar efter fortsatt sparande och värdeökning under de kommande tre år och kan då betala ut 100 000 kr till det yngre barnet (eller kanske närmare 105 000 kr om vi räknar med normal inflation under tre år). Därefter kan du avsluta månadssparandet och fundera på hur du vill fördela resterande summa på ett rättvist sätt löpande efter behov.

Man kan också tänka sig att man baserat på samma sparande i klump i exemplet ovan utgår från att barnen får 200 000 kr var då de fyller 18 år, ev. med justering för inflation. I de allra flesta fall som kommer det att finnas täckning på kontot den dag det yngre barnet fyller 18 men det finns naturligtvis en risk att sparandet har sjunkit i värde och att föräldrarna då får skjuta till det som saknas om de ekonomiska förutsättningar finns.

Skulle det istället bli pengar över efter utdelning av de sista 200 000 kronorna så kan det ju vara ett angenämt ”problem” att hantera. Kanske kan de överskjutande pengarna användas till en gemensam semesterresa tillsammans med de nu vuxna barnen eller någon annan trevlig gemensam aktivitet.

Tvåbarnspappa med stort prylintresse, internet- och tekniknörd som arbetar inom IT.