Läkemedel till tonåringar

Tonaring och medicin

De flesta lindriga sjukdomar och besvär som din tonåring kan drabbas av går att behandla med receptfria läkemedel. Är du osäker på vad du ska välja kan du få råd och hjälp på apoteket.

Läkemedel på recept

När din tonåring får läkemedel på recept är det viktigt att se till att tonåringen följer läkarens föreskrifter. Läkaren kan ordinera annan användning och dosering än vad som står i läkemedelsbeskrivningen. Blir det medicin över ska den lämnas till apoteket för förstöring.

Det är viktigt att läkaren får reda på om din tonåring tar andra läkemedel. Om man tar två eller flera läkemedel samtidigt kan de olika medicinerna påverka varandra – ibland kan det till och med bli farligt. Det gäller även naturläkemedel.

Receptfria mediciner

När du köper receptfria läkemedel på apoteket kan du fråga apotekspersonalen om råd. Ge så mycket information du kan om din tonårings eventuella allergier eller överkänsligheter. Du kan även läsa om läkemedlet i det informationsblad som följer med.

Naturläkemedel

Naturläkemedel är receptfria och avsedda för lindriga besvär. Eftersom de alltid har ett naturligt ursprung tror många att de är helt riskfria. Men precis som med vanliga mediciner kan naturläkemedel samverka med andra läkemedel och orsaka skada. Därför är det viktigt att tala om för läkaren vilka naturläkemedel din tonåring tar.

Exempel på naturläkemedel som kan kollidera med andra läkemedel är de som innehåller Johannesört. Örten kan till exempel påverka leverns nedbrytning av läkemedel som p-piller. Äter din dotter både p-piller och Johannesört kan p-pillernas skyddande effekt minska och leda till oönskad graviditet. Kom ihåg att naturläkemedel oftast inte är vetenskapligt testade så var därför försiktig.

P-piller

P-piller är ett vanligt sätt att skydda sig mot oönskad graviditet. Efter de larm som kom för några år sedan oroar sig en del för risken att få blodpropp. Biverkningen är allvarlig men sällsynt. Innan en barnmorska eller läkare skriver ut recept på p-piller tas det noga hänsyn till olika riskfaktorer som anlag för blodpropp eller hjärt- och kärlsjukdomar. Om din tonåring ändå är tveksam är kondomer ett bra eller kanske till och med bättre alternativ. Det är ju det enda preventivmedel som dessutom skyddar mot könssjukdomar.

Huvudvärkstabletter

Många tonåringar har problem med huvudvärk och äter huvudvärkstabletter mer eller mindre regelbundet, ofta helt i onödan. Huvudvärken beror ofta på stress. För många aktiviteter, trötthet, för lite vatten, mat eller sömn eller oro kan vara utlösande faktorer. Tonåringen kanske har koncentrerat sig mycket eller suttit i en dålig arbetsställning. Det är bättre att försöka komma åt själva orsaken till huvudvärken istället för att ta huvudvärkstabletter.

Kanske din tonåring helt enkelt behöver lite mer lugn och ro, sömn eller motion. Huvudvärken kan också bero på försämrad syn, blodbrist eller till och med migrän. Migrän är ofta ärftligt. Även rökning och snusning kan ibland ge både huvudvärk och magont.

En del läkemedel kan också ge huvudvärk som biverkning. Det kan handla om p-piller eller läkemedel med acetylsalicylsyra, koffein eller kodein, alltså läkemedel som är tänkta att bota huvudvärk. Därför gäller det att se upp så att din tonåring inte äter för mycket huvudvärkstabletter. Det är lätt att tonåringen hamnar i en ond cirkel.

Missbruk av läkemedel

Det förekommer att tonåringar experimenterar med att blanda alkohol och läkemedel. Som förälder är det bra att veta att alkohol i kombination med narkotiska läkemedel kan vara en inkörsport till drogmissbruk. Missbruk av narkotiska läkemedel som lugnande medel och sömntabletter blir också allt vanligare och kryper ner i åldrarna. Läkemedel med bensodiazepiner är vanliga i missbrukarkretsar. Alkoholen gör dessutom att tonåringen inte vet vad, när eller hur mycket som han eller hon fått i sig.

Hur du hanterar läkemedel

 • Förvara all medicin utom räckhåll för små barn.
 • Följ läkarens dosering av medicinen noga eftersom läkaren kan bestämma annan användning och dosering än vad som står på förpackningen.
 • Ge inte din tonåring någon annans medicin.
 • Ge aldrig medicin som du fått på recept till någon annan.
 • Undvik naturläkemedel då de inte är ordentligt testade.
 • Vissa läkemedel kan påverka andra. Tala därför om för läkaren om din tonåring tar flera mediciner samtidigt. Även naturläkemedel kan påverka.
 • Förvara läkemedel i förpackningen.
 • Förvara läkemedel torrt och i rumstemperatur om inte annat står på förpackningen.
 • Använd inte för gamla läkemedel – kontrollera utgångsdatum på förpackningen.
 • Lämna överbliven och för gammal medicin till apotek.
 • Kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen om din tonåring fått i sig fel eller för stora mängder läkemedel.

Mer information

Författare: Helena Cronberg, Vårdguiden
Granskare: Rolf Tryselius, specialistläkare i allmänmedicin, läkemedelsråd, Medicinskt kunskapscentrum

Tvåbarnsmamma till en tjej född -11 och en pojke född -13. Arbetar som sjuksköterska inom landstinget i Blekinge.