Så här ser längdkurvan ut för pojkar, från nyfödda till tolv månaders ålder. ...

Så här ser viktkurvan ut för pojkar, från nyfödd till 12 månaders ålder. Den svarta ...

Så här ser längdkurvan ut för pojkar, från 12 till 24 månaders ålder. Den svarta ...

Pojkars längdutveckling från 2 till 5 års ålder. Så här ser längdkurvan ut för pojkar, ...