Artiklar

Hur ska man göra med egen mobil till sitt barn?

Barnen blir atora snabbt och det dröjer ofta inte länge innan ett barn tycker att det är dags att få en egen mobiltelefon. Vad ska man då tänka på som förälder?

Vilken ålder bör ett barn ha för att få ha en egen mobiltelefon?

Alla barn mognar olika fort så det är inte helt lätt att ge en enkel rekommendation kring hur gammalt barnet ska vara för att få sin egen mobiltelefon. Just behovet av en egen telefon kan ju också skilja lite beroende på hur barnet bor, vad man gör på fritiden etc.

Vill man ändå som förälder få vägledning i hur andra familjer har det och vid vilken ålder barn i Sverige generellt får sin egen mobiltelefon så kan faktiskt den stora undersökningen Svenskarna och Internet från 2017 ge ett svar. Den visar nämligen att 41% (dvs. mindre än hälften) av 8-åringarna i Sverige har tillgång till egen mobiltelefon, den visar också att mer än hälften, närmare 71% av barnen har tillgång till egen mobiltelefon då de är 9 år gamla. Så det enkla svaret (om man vill vara som alla andra) är att barn i Sverige i regel får tillgång till egen mobiltelefon då de är mellan 8 och 9 år gamla.

En mobiltelefon innebär en extra trygghet (oavsett ålder)

En mobiltelefon ger dock oavsett barnets ålder en trygghet och extra säkerhet om det skulle hända något. Oavsett om det gäller en så enkel sak som att man har missat sin buss eller skolskjuts eller att kunna meddela sina föräldrar eller andra anhöriga om en mer akut situation har inträffat. För de allra minsta barnen så kan en GPS-klocka (som ofta också fungerar som enklare mobiltelefon) vara ett alternativ.

Abonnemang eller kontantkort?

Om man har bestämt att det är dags att ens barn ska få en egen mobil (oavsett om det är en bättre begagnad eller en helt ny) så behöver man som förälder ta ställning till hur man ska göra med användandet av telefonen, ska barnen ha ett kontantkort eller ett abonnemang? Kontantkort har den inbyggda säkerheten att barnet inte kan använda mer pengar än vad som finns på kortet och riskerar då inte att chocka sina föräldrar med en ordentlig räkning vid månadens slut, nackdelen är dock att pengarna på kontantkortet skulle kunna vara slut just i den situation som barnet behöver använda telefonen som mest, t.ex. vid en nödsituation.

Att mobiltelefoner blir vanligare bland yngre barn har naturligtvis uppmärksammats av de flesta mobiloperatörer på den svenska marknaden och de erbjuder nu förutom kontantkort och abonnemang som mer riktar sig mot barn med inbyggda skydd för kostnadskontroll, bl.a. Hallon och Vimla. Många abonnemang erbjuder också fria samtal (dock ej betalsamtal) och SMS för en låg månadskostnad. Dessa abonnemang ger på så sätt samma trygghet som kontantkort när det gäller att skydda sig mot oväntade kostnader för spontanköp av extra surf, mystiska betaltjänster eller dyra utlandssamtal. Samtidigt ger de ändå möjlighet att barnen kan kontakta föräldrar eller anhöriga när det skulle behövas.

Kommentera