Blåsippan ute i backarna står

Blåsippan ute i backarna står
niger och säger att nu är det vår.
Barnen de plocka små sipporna glatt
rusa sen hem under rop och skratt.

Mor nu är våren kommen mor.
Nu får vi gå utan strumpor och skor.
Blåsippor ute i backarna stå,
har varken skor eller strumpor på.

Mor i stugan hon säger så,
blåsippor aldrig snuva få.
Än få ni gå med strumpor och skor,
än är det vinter kvar, säger mor.

Musik: Alice Tegnér
Text: Anna Maria Roos

Tvåbarnsmamma till en tjej född -11 och en pojke född -13. Arbetar som sjuksköterska inom landstinget i Blekinge.