Så åker barnen säkert i bilen

Barn i babyskydd och i bilbarnstol

Tyvärr skadas och dödas många barn i bilolyckor varje år. Många skulle ha klarat sig bättre om de hade haft rätt skydd. Barns kroppar är sköra och klarar därför en eventuell krock sämre än vuxna. Om barnet sitter rätt fastspänt i ett godkänt skydd ökar chansen väsentligt att det klarar en trafikolycka. Läs här om hur du skyddar det värdefullaste du har.

Bakåtvänt är rättvänt – åtminstone när det gäller hur små barn sitter i bilen. Det vet redan de flesta småbarnsföräldrar idag. Men det finns många andra saker som också är bra att tänka för att öka säkerheten när man ger sig ut med barn i bilen.

Huvudreglerna är att låta barnet åka baklänges så länge som möjligt, att använda en godkänd stol som passar barnet och bilen, följa monteringsanvisningen noggrant och inte placera bilbarnstolen på en plats utrustad med krockkudde.

Är du på jakt efter ett babyskydd men inte vet vad du ska välja? Kolla in vår köpguide Bästa babyskyddet – Hitta perfekta skyddet till din bebis för bilen för vilka babyskydd vi rekommenderar och för tips och råd hur du ska tänka då det är dags att köpa ett babyskydd.

Därför ska ditt barn åka bakåtvänt i bilen så länge som möjligt

Små barn har mycket sämre förutsättningar att klara en krock om de åker framåtvända istället för bakåtvända. Ett barn som sitter framåtvänt löper fem gånger större risk att dö vid en olycka, jämfört med ett barn som sitter bakåtvänt, enligt statistik från NTF. Frontalkollision är vanligast och oftast kraftigast. För den som åker framåtvänd blir belastningen på nacken stor. Ett litet barns hals är inte färdigutvecklad och huvudet är stort och tungt i förhållande till resten av kroppen. Därför är barn särskilt utsatta vid en krock.

En bakåtvänd stol tar emot de våldsamma krafterna vid en krock och skyddar barnets hals och huvud. Åker barnet bakåtvänt fördelas kollisionskraften över hela barnets bål, bäcken och huvud. Det är den främsta anledningen till att barn bör sitta bakåtvända så länge som möjligt. I Sverige rekommenderas därför att barn åker bakåtvända upp till minst fyra års ålder, helst fem år.

Tyvärr är det många föräldrar som vänder sitt barn för tidigt. Många gånger beror det på att barnet får ont om benutrymme. Det är vanligt i mindre småbilar. Lösningen kan vara att istället placera barnet i passagerarsätet och skjuta stolen så långt bak som möjligt.

ÅlderLängdViktRekommenderad typ av stol för barn
Från 0-9 månaderCa 0-13 kgBabyskydd ska användas för de allra minsta barnen, så snart barnet kan stödja sig själv så bör man dock gå över till en bakåtvänd bilbarnstol då dessa i regel är säkrare för barnet.
Från ca 6 månader till 5 årFram tills en tredjedel av huvudet går över kanten på bilbarnsstolen.Upp till ca 25 kgBakåtvänd bilbarnstol ska användas så länge som möjligt då det är betydligt säkrare än en framåtvänd bilbarnstol för mindre barn.
Från 5 årUpp till 140 cmUpp till ca 36 KgEn framåtvänd bilbarnstol eller bältesstol ger mer stöd och skydd till barnet än en bälteskudde och bör användas så länge som barnet bekvämt får plats i bilbarnstolen.
Från 5 årUpp till 140 cmUpp till ca 36 KgBälteskudde bör användas när barnet är under 140 cm och inte riktigt får plats i en bältesstol.
Beskrivning av de olika typerna av stolar i bil för barn

Viktigt med godkänd bilbarnstol och rätt typ

De minsta bilbarnstolarna kallas babyskydd och kan användas från att barnet är nyfött tills att det är mellan sex till nio månader gammalt. Babyskyddet är urvuxet när barnets huvud sticker upp över ryggstödets kant eller när stolens viktgräns har passerats.

När barnet kan sitta stadigt utan stöd är det dags att byta från babyskydd till bilbarnstol för bakåtvänt åkande. Stolen kan användas tills dess viktgräns har passerats eller tills barnets huvud sticker upp med en tredjedel ovanför ryggstödets kant, ungefär i höjd med överkanten på barnets öron.

Från fyra till fem års ålder kan barnet använda bältesstol eller bälteskudde. Bältesstolen eller kudden hjälper till att anpassa bilens trepunktsbälte till barnets kropp. Skillnaden mellan bältesstolen och kudden är främst bältesstolens höga ryggstöd. Om barnet sitter på en plats som saknar nackstöd är bältesstolen det bästa alternativet. Läkare och forskare rekommenderar att barn ska använda bältesstol eller bälteskudde upp till 10-12 års ålder.

Babyskydd ska vara Europagodkända och E-märkta. Bilbarnstolar, bälteskuddar och bältesstolar måste vara E- eller T-godkända för att få användas. Många stolar kan vara både E- och T-godkända men det är inget krav. Efter 9 maj 2008 måste alla bilbarnstolar vara E-godkända. Kontrollera att stolen är godkänd för användning i både framsäte och baksäte. Vissa bilbarnstolar är enbart godkända för att användas bakåtvända i framsätet.

Alla stolar passar inte i alla bilar. Därför är det viktigt att du provar stolen i din bil innan du köper den. Be personalen i butiken om hjälp för att hitta en stol som passar just din bil.

Montera bilbarnstolen rätt

Följ bilbarnstolens monteringsanvisningar noggrant och hitta inte på några egna lösningar. Man får aldrig tillföra något extra band eller spänne att spänna fast barnet med för då kan man sätta bilbarnstolens skyddande egenskaper helt ur spel och det kan också skada barnet vid en eventuell olycka.

Barn i bilbarnstolar spänns fast med stolens inbyggda bälte. Sträck bältet så att barnet inte kan glida ur och se till att bältets höftdel ligger över låren och inte över magen. Se till att bälteslåset inte ligger över barnets mage, utan styrs ned mot höftpartiet. Undvik bylsiga kläder som gör det svårt att sträcka bältet ordentligt. Axelbanden ska vara justerat i höjd med barnets axel, varken högre eller lägre.

Så används en bälteskudde/bältesstol

Bältesstolar och bälteskuddar är enkla att använda och behöver inte monteras. Barn som färdas på bältesstol eller bälteskudde använder bilens bälte. Bilbältet ska hålla både barnet och stolen eller kudden på plats.

Höftbältet bör placeras tätt över bäckenet, så lågt som möjligt mot låren och sträckas så det sitter åt mot kroppen och inte över den mjuka magen. Axelbältet ska placeras över axeln och bör löpa diagonalt över bröstet och sträckas så att det sitter åt mot kroppen. Det får aldrig sättas under barnets arm. Ju närmare kroppen bältet sitter, desto bättre skydd ger det.

Ska barnet sitta fram eller bak i bilen?

För den som är ensam vuxen i bilen är det lättare att hålla uppsikt över barnet om bilbarnstolen eller babyskyddet placeras i framsätet. Är man två vuxna i bilen är det lättast om det placeras i baksätet. För bakåtvända bilbarnstolar är det ingen skillnad i krocksäkerhet om barnet sitter i framsätet eller någon av baksätets sidor. Den säkraste platsen i bilen är dock den mellersta platsen i baksätet förutsatt att det finns trepunktsbälte och, om barnet sitter i bilbarnstol, att den kan monteras stadigt mot båda framstolarnas ryggar.

Låt inte barn sitta fram med en krockkudde

Placera aldrig ett barn i ett babyskydd eller i en bilbarnstol på en plats utrustad med krockkudde. Barn som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på en plats utrustad med krockkudde. Den kraft som skjuter ut krockkudden vid en kollision är enorm och kan vara förödande, det kan allvarligt skada eller i värsta fall döda ett litet barn. Har din bil krockkudde kan du koppla ur den själv om bilen har nyckelavstängning. Låt annars en auktoriserad märkesverkstad koppla ur den. En sidokrockkudde är däremot ingen fara.

Varning för att använda babybädd i bil

Som alternativ till babyskydd finns babybädd och nät att spänna över barnvagnsinsatsen. Observera att dessa ger ett betydligt sämre skydd än bakåtvänt åkande och rekommenderas därför inte. De bör enbart användas om barnet har funktionshinder eller andra särskilda behov. Rådgör med en läkare.

Säkra lasten och se upp med lösa föremål i bilen

Vid en kollision eller en hastig inbromsning slungas lösa föremål iväg med en våldsam kraft. Därför är det viktigt att alla i bilen är fastspända och att eventuell last ligger i bilens bagage eller bakom lastgaller.

Idag är det vanligt med GPS:er och DVD:er i bilen. Det bästa är om de är inbyggda i bilen. I annat fall måste de sättas fast ordentligt så att de inte riskerar att slungas iväg vid en krock eller en kraftig inbromsning. Lösa föremål kan förvandlas till dödliga projektiler.

Vad säger lagen om bilbarnstolar och bälteskuddar?

Enligt lag ska alla i bilen använda säkerhetsbälte där detta finns och barn som är kortare än 135 centimeter måste använda en särskild skyddsanordning, det vill säga babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/bälteskudde vid färd i bil.

Kör säkert med barn i bilen

• Håll hastighetsbegränsningarna och var uppmärksam på dina medtrafikanter på vägen.
• Sänk hastigheten vid dåliga vägförhållanden som is, snö eller kraftigt regn.
• Kör aldrig trött eftersom din reaktionsförmåga är sämre och du i värsta fall riskerar att somna bakom ratten.
• Undvik att prata i mobiltelefon när du kör.
• Se till att du har bra däck med lagligt mönsterdjup.
• Kontrollera att du har tillräckligt med spolarvätska och fräscha vindrutetorkare.
• Kontrollera att samtliga ljus på bilen fungerar.

Övrigt om att åka säkert med barn i bil

  • Se till att barnet alltid är riktigt fastspänt – även under korta turer.
  • Sätt aldrig fast ett barn som är kortare än 140 cm med enbart standardsäkerhetsbältet. Det måste användas ihop med en bälteskudde eller bältesstol och enbart av barn som vuxit ur sina bilbarnstolar.
  • Om barnet som åker i bakåtvänd stol vill se dig, köp en särskild backspegel till barnet. Då har även du uppsikt över barnet.

Källor: NTF, Vägverket, Konsumentverket
Artikeln är granskad och godkänd av: Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska

Tvåbarnsmamma till en tjej född -11 och en pojke född -13. Arbetar som sjuksköterska inom landstinget i Blekinge.