Vikt flickor 12-24 månader

Så här ser viktkurvan ut för flickor, från 12 till 24 månaders ålder. Den svarta linjen beskriver medelvärdet för flickors längd. 67% av alla barn ligger inom +1 (rosa linjen) och -1 (lila linjen) och 95% av alla barn ligger inom +2 (gula linjen) och -2 (bruna linjen).

Flickor vikt 12-24 månader

M = medel
67 % av barnen ligger inom ± 1
95 % av barnen ligger inom ± 2 

Är du också intresserad av hur längdkurvorna ser ut för flickor 12-24 månader så hittar du information om det i artikeln Längd flickor 12-24 månader.

Tvåbarnsmamma till en tjej född -11 och en pojke född -13. Arbetar som sjuksköterska inom landstinget i Blekinge.