Allt om barnförsäkring

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för Insplanet och Folksam.

Barnförsäkring

En bra försäkring för ditt eller dina barn ger en trygghet om något oväntat skulle hända, oavsett om det gäller en olycka eller en sjukdom. En barnförsäkring är en försäkring som är specialanpassad för att vara en sjuk- och olycksfallsförsäkring just för barn. För dig som förälder kan just det här med försäkringar till ditt barn upplevas som en djungel (med all rätt), något som vi med denna artikel vill råda bot på.

Här hittar du matnyttig information, tips och råd om vad du ska tänka på när du ska köpa en barnförsäkring. Vilken är bästa barnförsäkringen? När ska man köpa barnförsäkring? Många frågor kring försäkringar brukar det bli som nybliven förälder – och här ger vi dig handfasta råd och tips och exempel på bra barnförsäkringar som du kan teckna direkt online.

Försäkringar för barn – det viktigaste vi har

Försäkringar för det viktigaste i livet, nämligen för våra barn. Ge ditt barn ett försäkringsskydd som gäller dygnet runt för både sjukdom och olycksfall. Barnförsäkring ger trygghet! Barnförsäkring är en specialförsäkring som är anpassad för att passa barn och ungdomar. I grunden är barn försäkring en sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn som ger ett skydd genom ersättning vid invaliditet (ekonomisk och medicinsk).

Tanken är att om det händer ditt barn något så har du och ditt barn genom försäkringen en grundläggande trygghet. Blir ditt barn sjukt eller drabbas av en olycka behöver inte familjens ekonomi äventyras. På skola och dagis gäller en allmän olycksfallsförsäkring. Men så fort barnet är under ”föräldrars tillsyn” så är barnet oförsäkrat. Dessutom är det faktiskt så att det är fler barn som får bestående men på grund av sjukdom än på grund av olycksfall! För ett fullständigt försäkringsskydd behöver man alltså en privat barnförsäkring.

Vill du enkelt kunna jämföra priser och innehåll mellan olika försäkringsbolag? Då kan man använda en oberoende jämförelsetjänst som t.ex. Insplanet för att enkelt kunna avgöra var ni hittar den bästa försäkringen för ert barn. Givetvis kan man jämföra själv och nedan hittar några av de främsta försäkringsbolagen i Sverige som erbjuder barnförsäkringar.

Försäkringsbolag med barnförsäkringar

Flertalet försäkringsbolag och vissa banker erbjuder barnförsäkringar och i vissa fall även gravidförsäkringar. Här finner du ett urval av försäkringsbolag. Gå in på respektive försäkringsbolags hemsida för att ta del av de fullständiga villkoren.

Folksam Barnförsäkring

Folksam har en vanlig barnförsäkring och en försäkring som kallas Medlemsbarn. Barnförsäkring Medlemsbarn kan man välja om man är medlem i vissa fackföreningar. Fördelen är att den är billigare och kan tecknas utan hälsoprövning.

Folksams barnförsäkring är en sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn. Den kan tecknas fram tills att barnet fyller 16 år och gäller till slutet av det kalenderår barnet fyller 25 år. Tecknas försäkringen efter barnets sexårsdag gäller dock vissa förbehåll – till exempel för utvecklingsförsening.

När det gäller vissa sjukdomar – autism, epilepsi och ADHD för att nämna några – gäller försäkringen med begränsad omfattning.

Folksams barnförsäkring betalar ut ersättning om barnet får en funktionsnedsättning eller nedsatt arbetsförmåga. Precis som med andra försäkringsbolag skiljer man på medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet.

Drabbas barnet av en kritisk sjukdom, till exempel cancer, lämnar Folksam ersättning. Familjen kan också få ekonomisk hjälp om en förälder behöver vara hemma från sitt arbete.

Om barnet får ärr efter sjukdom eller olycka kan Folksam betala ersättning i vissa fall. När det gäller ersättning för ärr och liknande är det alltid viktigt att läsa försäkringsbolagens villkor.

När det gäller ersättningsnivåer kan man välja Barnförsäkring bas som ligger på 25 prisbasbelopp och Barnförsäkring stor som ligger på 50 prisbasbelopp.

Det här är bara en kort sammanfattning av försäkringen. För mer information och fullständiga villkor, läs mer på Folksams webbplats.


Trygg Hansa – Barnförsäkring

Under en stor del av dagens timmar är barnen inte försäkrade. Dessutom är den försäkring som gäller genom dagis, förskola och skola i de flesta fall bara en olycksfallsförsäkring. Trygg Hansas barnförsäkring TryggaBarn gäller för både olycksfall och sjukdom.

Precis som för de flesta andra barnförsäkringar kan TryggaBarn tecknas upp till 18 års ålder. Försäkringen går ut när barnet fyller 25 år.

Som förälder väljer man själv försäkringsbelopp. Beloppen man kan välja mellan är 600 000, 1 200 000, 1 800 000 eller 2 400 000 kronor. Beloppen motsvarar den maximala ersättning som man kan få av försäkringsbolaget för ekonomisk invaliditet, det är också det belopp multiplicerat med tre som man max kan få i ersättning för medicinsk invaliditet. Försäkringsbeloppet påverkar också försäkringspremiens storlek. Försäkringsbeloppet räknas upp med inflationen. De första sex månaderna är premien för TryggaBarn gratis.

Det här är bara en kort sammanfattning av försäkringen. För mer information och fullständiga villkor, kontakta försäkringsbolaget.


Länsförsäkringar – Barnförsäkring och gravidförsäkring

Länsförsäkringars barnförsäkring kompletterar det skydd som samhället ger barnen via kommunernas försäkringar. Problemet med samhällets skydd är att de bara gäller för olycksfall och inte sjukdomar. I många kommuner gäller försäkringen dessutom bara under dagis- och skoltid. Ytterligare ett problem är att ersättningarna ofta är mycket låga.

Barnförsäkringen kan tecknas upp till 18 års ålder och den slutar gälla när barnet fyller 25.

Länsförsäkringars barnförsäkring gäller både för olyckor och långvariga sjukdomar. Försäkringen innehåller ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet, diagnosersättning, månadsersättning vid arbetsoförmåga, ärrersättning, dödsfallsersättning, kostnadsbidragsersättning, ersättning för sjukhusvistelse, med mera.

Premier och ersättningar beror på vilket försäkringsbelopp man väljer. Ju högre belopp man väljer desto högre ersättning kan man få om olyckan är framme.

Innan man kan teckna barnförsäkring gör Länsförsäkringar en prövning av barnets hälsa – en hälsodeklaration ska lämnas in.

Det här är bara en kort sammanfattning av försäkringen. För mer information och fullständiga villkor, kontakta försäkringsbolaget.


IF – Barnförsäkring och gravidförsäkring

If:s barnförsäkring ger barnet ett bättre skydd än det som man får automatiskt av samhället genom kommunernas olycksförsäkring. Det är viktigt att man har en försäkring för sjukdom, eftersom bestående men av sjukdomar är vanligare än bestående men till följd av olycksfall.

If:s barnförsäkring gäller för både olycksfall och sjukdom och upphör att gälla först när barnet fyller 25 år. Försäkringen kan tecknas tills barnet fyller 15 år. För att få bästa möjliga skydd till bästa möjliga pris vill If att man skickar in en hälsodeklaration för barnet.

Vad inkluderar då försäkringen? Här följer de viktigaste punkterna:

 • Ersättning efter olycksfall eller sjukdom som ger upphov till medicinsk invaliditet.
 • Engångssumma vid vissa sjukdomar eller olycksfall.
 • Ersättning vid ekonomisk invaliditet (förlorad arbetsförmåga)
 • Ersättning vid dödsfall
 • Vårdersättningsbidrag
 • Ersättning för läkarbesök, mediciner, tandvård, med mera efter olycksfall

Man kan också välja att teckna en tilläggsförsäkring för ökat skydd när det gäller vissa medfödda sjukdomar. De medfödda sjukdomar som omfattas är exempelvis missbildningar, ADHD, DAMP och kromosomavvikelser. Tilläggsförsäkringen måste tecknas innan barnet blir sex månader.

Det här är bara en kort sammanfattning av försäkringen. För mer information och fullständiga villkor, kontakta försäkringsbolaget.


Gjensidige försäkringar – Barnförsäkring

Gjensidige barnförsäkring kallas Barn och Ungdom och är en olycks- och sjukdomsförsäkring som gäller fram tills barnet fyller 26 år. Försäkringen kan tecknas upp till barnets 18-årsdag. Barnförsäkringen omfattar också professionell vägledning under barnets utveckling under namnet MåBraStöd. Detta stöd är gratis när man tecknar försäkringen.

Innan man tecknar Gjensidige Barn och Ungdom ska man fylla i en hälsodeklaration för barnet. Detta för att man ska kunna göra en bra bedömning om försäkringens omfattning och premier.

Man väljer själv försäkringsbelopp (mellan 600 000 och 1,8 miljoner). Försäkringsbeloppet är det som bestämmer vilken ersättning man kan få vid medicinsk invaliditet. Försäkringsbeloppet avgör också hur stor månadspremien blir.

Försäkringen omfattar i huvudsak:

 • Invaliditetsersättning
 • Sjukdom och olycksfall
 • Vårdbidragsersättning
 • Ersättning vid studie- eller arbetsoförmåga
 • MåBraStöd
 • Vanprydande ärr

Man kan också teckna till Plusförsäkring. Detta tillägg gäller vissa i andra fall undantagna sjukdomar.

Det här är bara en kort sammanfattning av försäkringen. För mer information och fullständiga villkor, kontakta försäkringsbolaget.

Allmän information om barnförsäkringar

Nedan har vi samlat allmän information kring gravid- och barnförsäkringar. Notera dock att den information är allmän, för att få veta de specifika villkor och regler för en specifik barnförsäkring kontrollera alltid med det aktuella försäkringsbolag.

Hälsodeklaration

När man ansöker om barnförsäkring behöver ofta en hälsodeklaration fyllas i. Detta för att ditt barns försäkringsskydd och försäkringspremie ska kunna anpassas individuellt. Alltså för att ge ditt barn bästa möjliga försäkringsskydd till rätt pris. I vissa fall kan en särskild hälsoprövning eller läkarundersökning krävas innan ditt barn blir försäkrat. När man ansöker om barnförsäkring behöver ofta en hälsodeklaration fyllas i. Detta för att ditt barns försäkringsskydd och försäkringspremie ska kunna anpassas individuellt. Alltså för att ge ditt barn bästa möjliga försäkringsskydd till rätt pris. I vissa fall kan en särskild hälsoprövning eller läkarundersökning krävas innan ditt barn blir försäkrat.

Några frågor kanske inte känns betydelsefulla men det är viktigt att man lämnar fullständiga och riktiga uppgifter på frågorna som ställs. Lämnas oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan nämligen konsekvensen bli att försäkringen blir ogiltig eller att försäkringsbeloppet reduceras – det vill säga att du får mindre ersättning om olyckan skulle vara framme.

En hälsodeklaration innehåller ett antal så kallade hälsofrågor som hjälper försäkringsbolaget göra en bedömning av den allmänna hälsan hos ditt barn. Typiska frågor kan vara:

 • Har barnet under de senaste x åren, förutom kontroll på barnavårdscentral eller i skolan, behandlats eller undersökts på sjukhus eller annan vårdinrättning eller i övrigt av läkare eller annan sjukvårdspersonal?
 • Har eller har barnet haft symptom som allergi, eksem, torr hud, hösnuva eller andra allergiska besvär?
 • Har det under de senaste x åren framkommit något speciellt på barnavårdscentral eller i skolhälsovård?
 • Har ditt barn syn- eller hörselfel? Uppge i så fall om det är ensidigt eller dubbelsidigt samt felets art och grad.
   I hälsodeklarationen ska man som vårdnadshavare också intyga att uppgifterna som lämnas är fullständiga och riktiga och ge rätt till försäkringsbolaget att inhämta information från läkare och vårdcentraler.

I genomsnitt får sju procent av sökande avslag på sin ansökning. Adoptivbarn, barn som har låg födelsevikt eller är för tidigt födda är några exempel på grupper som löper större risk att få avslag än andra.

Barnförsäkringen – vad omfattar den?

Barnförsäkringen är i grunden en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Om något skulle hända ditt barn får du alltså ersättning. Vissa försäkringsbolag har även tillägg såsom möjlighet att få privat sjukvårdsupplysning som du kan ringa när barnen är sjuka. Ett annat tillägg man kan teckna är tillägg för medfödd sjukdom. Då täcks medfödda sjukdomar som exempelvis autism, DAMP och ADHD av försäkringen.

Barnförsäkringens två grundersättningar är för:

Medicinsk invaliditet (sjukdom och olycksfall)
Ersättning vid bestående skada till följd av olycksfallsskada eller sjukdom är ett engångsbelopp.

Ekonomisk invaliditet (sjukdom och olycksfall)
Betalas ut månadsvis för inkomstbortfall på grund av minst 50 procents nedsättning av barnets framtida arbetsförmåga (i vuxen ålder). Det handlar alltså om att man får ersättning om barnet på grund av skadan aldrig kommer ut i arbetslivet eller bara kan arbeta halvtid.

Övriga ersättningar kan skilja sig mellan försäkringsbolag men är i princip följande:

 • Vårdkostnadsbidrag (täcker vård och andra kostnader vid långvarig skada)
 • Vanprydande ärrv
 • Akutersättning
 • Ersättning vid sjukhusvistelse
 • Tandskadekostnader
 • Merkostnader
 • Personliga tillhörigheter
 • Krisförsäkring
 • Rehabilitering och hjälpmedel
 • Kritisk sjukdom eller olycksfall
 • Krisstöd
 • Läkemedelskostnader
 • Resekostnader
 • Hälsoombud
 • Sveda och värk
 • Försörjarrisk
 • Livförsäkring

Åldersgränser

Normalt är att man är ”barn” fram till att man är 25 år, men vissa försäkringsbolag har individuella barnförsäkringar som gäller ända tills den försäkrade fyller 30 år. Barnförsäkringen behöver inte tecknas när barnet är nyfött. Ofta går det att teckna barnförsäkring ända upp till 15 års ålder. Tänk dock på att teckna barnförsäkring så tidigt som möjligt. Ta inga risker med dina barn!

Undantag

I princip alla barnförsäkringar har begränsningar för medfödda sjukdomar. Dock går det att teckna tilläggsförsäkring för detta. För sjukdomar som visar sig först efter att barnet blir sex år gäller försäkringarna oftast fullt ut.

Ersättningar

Invaliditetsersättningen varierar beroende på vilket försäkringsbelopp du väljer. Man kan välja antalet prisbasbelopp som ersättningen ska vara (allt mellan 10 och 50 prisbasbelopp). Ett prisbasbelopp är 42 400 kr (2010). Vanligast är att man tecknar en försäkring på cirka 1 miljon kronor.

Om en olycka eller en sjukdom inträffar får man ersättning utifrån försäkringsbolagens tabeller. Ersättning vid långvarig sjukdom utgår som så kallad vårdkostnadsersättning som betalas ut till en förälder om barnet har ett långvarigt vårdbehov. Ersättningen kompletterar då Försäkringskassans bidrag.

Ersättning för invaliditet och funktionsnedsättning kan betalas ut från flera försäkringar (barnförsäkring, gruppförsäkring, m m). Om det händer något med ditt barn, anmäl detta till alla dina försäkringsbolag! Dock ersätts vårdkostnader bara en gång.

För vissa allvarliga sjukdomar betalar de flesta försäkringsbolag ut ett engångsbelopp på ungefär 100 000 kronor. Det gäller bland annat cancer.

Att tänka på

Barnförsäkringar är en ganska ny typ av försäkring vilket gör att det inte är så många som har erfarenhet av försäkringen. Dessutom vill vi ju alla ha det bästa tänkbara skyddet för våra barn. Det finns därför några saker att tänka på när man ska teckna en försäkring för sitt barn. Barnförsäkringar är en ganska ny typ av försäkring vilket gör att det inte är så många som har erfarenhet av försäkringen. Dessutom vill vi ju alla ha det bästa tänkbara skyddet för våra barn. Det finns därför några saker att tänka på när man ska teckna en försäkring för sitt barn.

Försäkra ditt barn så snart som möjligt. Ta inga risker med ditt barn! Dessutom: ju tidigare du tecknar barnförsäkringen desto bättre villkor får du i de flesta fall.

Kontrollera att barnförsäkringen gäller både för sjukdom och olycksfall och täcker både medicinsk och ekonomisk invaliditet. Då kan du känna dig trygg om något skulle hända ditt barn.

Var noggrann när du fyller i hälsodeklarationen. Ta med alla läkarbesök – även om besöket bara var för något enkelt som en förkylning. Var alltid noggrann med alla uppgifter du lämnar till försäkringsbolaget. Du vill inte riskera att något i försäkringen inte gäller på grund av att du inte lämnat tillräckliga uppgifter eller gjort en ”inte sanningsenlig ansökan”.

Om du får avslag på din ansökan på ett försäkringsbolag, prova med andra bolag. Alla försäkringsbolag gör inte samma riskbedömning. Eller ta kontakt med din fackförening om möjligheten att få försäkring.

Vanliga frågor om barnförsäkring

Varför ska man teckna en barnförsäkring – räcker inte den allmänna sjukförsäkringen, hemförsäkringen, och så vidare? Skyddet från samhället är mycket begränsat. Förskole- och skolbarn har en automatisk försäkring men den täcker bara olyckshändelser och ger ingen ersättning vid handikapp som följer av olyckshändelse eller sjukdom.

Varför teckna barnförsäkring – räcker inte allmänna sjukförsäkringen eller hemförsäkringen?

Skyddet från samhället är mycket begränsat. Förskole- och skolbarn har en automatisk försäkring men den täcker bara olyckshändelser och ger ingen ersättning vid handikapp som följer av olyckshändelse eller sjukdom. Den allmänna sjukförsäkringen ger en mycket låg ersättning. Om ditt barn invalidiseras så att han eller hon inte kan arbeta får man endast cirka 90 000 kr per år före skatt. Dessutom kan olycksfall eller sjukdomar ge upphov till behov av extra tillsyn – och du som förälder kanske måste ge ner i arbetstid eller sluta arbeta helt. I sådant fall räcker det bidrag du får från Försäkringskassan inte långt. Är ditt barn försäkrat kan du vara tryggare i den ekonomiska situationen. Kom ihåg att barnet inte har något skydd för sjukdom och olycksfall i hemförsäkringen.

Vad ska barnförsäkringen innehålla?

Ett måste är att försäkringen omfattar ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet. Som tredje del är vårdkostnadsbidraget mycket viktigt. Innehåller barnförsäkringen också ersättning för rehabilitering, ersättning för hjälpmedel i hemmet, tandskador och resekostnader så har du ett bra skydd för ditt barn.

När ska man teckna en barnförsäkring?

Ta inga risker med ditt barn – teckna barnförsäkring så snabbt som möjligt. Väntar du med att teckna kan ditt barn få en diagnos som antingen gör att barnet inte kan försäkras över huvud taget eller att försäkringen villkoras. Som du vet händer mycket med ditt barn under det första året och det också då som många symptom dyker upp. Kom ihåg att försäkringen inte gäller för sjukdomar och skador som uppkommit innan tecknandet.

Kan man byta försäkringsbolag?

Javisst, men kontrollera att ditt barn verkligen är försäkrat hos ditt nya försäkringsbolag innan du säger upp försäkringen med det gamla bolaget.

Vad betyder egentligen ekonomisk invaliditet?

Ekonomisk invaliditet betyder att man har förlorat sin arbetsförmåga till minst 50 procent.

Vad betyder egentligen medicinsk invaliditet?

Medicinsk invaliditet är det kroppsliga (fysiska eller psykiska) bestående men man kan få efter olycksfall eller sjukdom.

Vilken barnförsäkring är bäst?

Den barnförsäkring som är bäst är naturligtvis den som ger ditt barn det bästa skyddet till den billigaste premien. Ofta är det en fördel om du tecknar barnförsäkring hos det försäkringsbolag där du redan har andra försäkringar såsom hemförsäkring och bilförsäkring. Är du på jakt efter den billigaste premien, kontrollera då noga att den barnförsäkring som är billigast verkligen har ett fullgott skydd för ditt barn!

Vad kostar barnförsäkring?

Den billigaste barnförsäkringen kostar just nu cirka 600 kr per år medan den dyraste ligger omkring 2 400 kr per år. Snittet ligger kring 1 500 kr per år för ett försäkringsbelopp på en miljon kronor. Priset beror också på om du är ”helkund” hos ett försäkringsbolag eller inte. Jämför gärna priser men se till att du får ett fullgott skydd för ditt barn!

Mer om barnförsäkringar?

Har du frågor eller funderingar kring barnförsäkringar? Saknar du någon speciellt företag som erbjuder barnförsäkringar som vi inte har med i denna artikel eller har du andra tips och råd om försäkringar för barn som du vill dela med dig av? Kontakta oss eller lämna en kommentar nedan via formuläret så återkommer vi snart vi bara kan!

Tvåbarnspappa med stort prylintresse, internet- och tekniknörd som arbetar inom IT.