Napp eller inte?

Bebis med napp

Har du tänkt låta ditt barn använda napp eller inte? Främsta argumentet för napp är att de, enligt ny forskning, minskar risken för plötslig spädbarnsdöd. Läs om vilka för- respektive nackdelar napp innebär, hur du köper rätt napp och en hel del goda tips.

Många barn suger på tummen redan i mammas mage. Att suga fyller ett av de mest grundläggande tröstbehoven för barn. Många barn behöver inte napp och klarar sig bra utan den. Barn som däremot ofta skriker och som är svåra att trösta på annat sätt kan bli lugnare om de får suga på napp. Ny forskning visar dessutom att risken för plötslig spädbarnsdöd minskar om barnet sover med napp. Därför rekommenderar American Academy of Pediatrics och många svenska barnläkare att barnet sover med napp under det första året.

Barn som har stort behov av att suga men som inte får napp börjar i många fall istället att suga på tummen. Om det är en fördel eller nackdel jämfört med att suga på napp är en smaksak. Fördelen med att suga på tummen är att den alltid finns till hand vilket också är dess nackdel – en napp kan kastas bort. Att suga på tummen är ett beteende som är svårare för barnet att vänja sig av med. Tumsugare suger därför ofta längre upp i åldrarna, med större risk för bettfel.

Tips och råd för att få ditt barn att sluta med napp hittar du i artikeln Så får du barnet att sluta med napp.

Om du bestämmer dig för att ditt barn ska använda napp – låt det inte bli en vana att stoppa nappen i munnen på barnet så fort det skriker. Pröva först att ta reda på om barnet skriker för att det behöver något annat, exempelvis mat, blöjbyte eller närhet. Ta till nappen först när du har provat allt annat. Ge inte heller napp till barnet bara för att förebygga skrik, ge barnet napp när det behöver den.

För- och nackdelar men napp

Att ge barnet napp har både för- och nackdelar.

Fördelar med napp

  • Att barnet sover med napp har visat sig minska risken för plötslig spädbarnsdöd och American Academy of Pediatrics (amerikanska barnläkarakademin) och flera svenska läkare rekommenderar därför att barnet sover med napp under barnets första år efter att amningen är etablerad.
  • Om den lugnar barnet är det ett lättnad för dig.
  • Om barnet sover med napp och vaknar till kan det finna tröst och somna om igen.
  • Den kan innebära en trygghet i nya och okända situationer.
  • Den är en tröst när barnet ska somna.
  • Den är en tröst när barnet är kinkigt.
  • Om barnet suger på napp börjar det antagligen inte att suga på tummen (vilket av många upplevs som ett sämre alternativ).

Nackdelar med napp

  • Barnet kan få bettfel om det använder napp för länge och för mycket.
  • Nappen kan bli en förutsättning för att barnet ska kunna somna.
  • Nappen trillar ofta ur munnen på barnet när det sover vilket kan göra att barnet vaknar när det känner att nappen saknas. Om barnet inte kan hitta nappen själv kommer det att skrika tills du hjälper det.

Inte napp förrän amningen är etablerad

Det är viktigt att inte låta barnet få napp förrän amningen är etablerad. Eftersom barnets sugteknik skiljer sig mellan napp och bröst kan nappen störa barnets naturliga sugbeteende. Det kan ställa till bekymmer med amningen.

Säkerhetskrav på nappar

Det är viktigt att nappen uppfyller de säkerhetskrav som finns. Läs på förpackningen. Det ska stå att nappen är godkänd och uppfyller kraven i EN1400 som är säkerhetsstandarden för nappar. Skölden ska vara så stor att den inte kan komma in i barnets mun. Kontrollera att nappen är anpassad efter barnets ålder. Helst ska det finnas ventilationshål i skölden.

Napp i silikon eller latex

Nappar finns av silikon eller latex (gummi). Nappar av latex har hög rivhållfasthet. Om barnet biter mycket är latexnappar bra. Nackdelen är att de snabbt åldras, särskilt i ljus och värme. En latexnapp bör bytas minst en gång i månaden. Nappar av silikon åldras nästan inte och kan därför användas mycket längre men de har sämre rivhållfasthet och bör därför inte användas av barn som biter mycket. I annat fall kan bitar lossna och barnet riskerar att få dem i halsen. Förvara och sköt napparna enligt bruksanvisningen från tillverkaren.

Napphållare

Fäst inte egna snören, band eller annat i nappen som kan hängas runt barnets hals. Det har hänt att småbarn fastnat och strypts. Vill du fästa nappen i barnets kläder, använd en napphållare. Snören till napphållare ska inte vara längre än 22 centimeter, vilket är måttet runt halsen på ett sex månader gammalt barn.

Kontrollera nappen regelbundet

Provdra i sugdelen ofta. Materialet blir skörare med tiden. Det får inte finnas hål, bristningar eller rivmärken som kan göra att den så småningom lossnar från skölden.

Artikeln är granskad och godkänd av Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska. Källor: American Academy of Pediatrics, Mayoclinic

Tvåbarnsmamma till en tjej född -11 och en pojke född -13. Arbetar som sjuksköterska inom landstinget i Blekinge.