Allt om gravidförsäkring

Stort grattis!! Om du har hittat hit och läser här så är chansen stor att just du ska bli förälder inom en snar framtid. Att planera eller vänta barn är en av de största händelserna i livet. En tid då du kanske är på rosa moln men även osäker på framtiden och har många frågor som hopar sig.

Gravidförsäkring – att skydda sitt ofödda barn

Något av det viktigaste som finns är att kunna känna lugn i en period i livet som oftast är ganska omtumlande. Att teckna en gravidförsäkring gör att man kan känna sig mer trygg om något man oroar sig för händer. Behovet av en gravidförsäkring är något som alla blivande föräldrar så småningom söker information om och tar ställning till. Att inte behöva oroa sig för ekonomin om något oförutsett inträffar och istället kunna fokusera på sitt barn och sin familj är guld värt om man skulle hamna i en sådan situation.

Försäkringar behöver inte alls vara krångliga och här reder vi ut allt vad du som blivande förälder behöver veta om just gravidförsäkringar.

Varför ska man då fundera över en gravidförsäkring, täcker inte Försäkringskassan allt? I Sverige kostar väl inte vård? Går inte arbetsgivaren in och ersätter om jag behöver vara med mitt barn och den andre föräldern på sjukhus?

Både ja och nej, det är många aspekter att ta hänsyn till. Som med alla försäkringar så inser man fördelarna först när det oförutsedda händer. Om du som förälder behöver vistas på sjukhus med barnet så kan ju detta innebära att stort inkomstbortfall för de flesta familjer. Och om man får ett barn som behöver vårdas på sjukhus så kanske båda föräldrar vill kunna ha möjligheten att vara där så mycket som möjligt.

En gravidförsäkring kan kompensera en viss del av inkomstförlusten som då blir. En del föräldrar räknar kallt med att allt ska gå enligt plan vid en graviditet och vid en förlossning, men många föräldrar oroar sig mycket. En gravidförsäkring är det enda försäkringsskyddet som finns för det ofödda barnet och den gravida. Att den dessutom finns som en helt kostnadsfri del gör att du inte behöver riskera att du och ditt barn står helt utan ekonomiskt skydd.

En gravidförsäkring innehåller både försäkringsskydd för barnet, den gravida och en del försäkringsbolag har även visst skydd för partnern.

Flera är de försäkringsbolag som erbjuder gravidförsäkringar som är helt kostnadsfria. Finns det då någon hake om man tecknar en gravidförsäkring som är helt gratis? Förbinder jag mig då till någon annan försäkring senare?

Det finns ingen hake och man förbinder sig inte till något, dock är grundskyddet i en gravidförsäkring som erbjuds helt kostnadsfritt inte alls lika täckande som om man väljer att betala för ett mer omfattande skydd. Även ersättningsnivåerna för en försäkring du inte betalar något för är låga och det är något man ska jämföra mot om man istället väljer att betala.

Efter att man har haft gravidförsäkring i ett försäkringsbolag så kommer man få erbjudande när barnet väl är fött att teckna barnförsäkring i samma försäkringsbolag, men detta är såklart helt frivilligt och kanske vill man ha barnförsäkringen i ett helt annat försäkringsbolag. Oftast kan man teckna en barnförsäkring förmånligare om man väljer samma försäkringsbolag.

För att kunna tillgodogöra sig den eventuella rabatten får man dock inte vänta för länge med att teckna barnförsäkringen. När barnet är fött så ska man så snart som möjligt teckna en barnförsäkring. Det är en vanlig missuppfattning att en gravidförsäkring per automatik övergår till en barnförsäkring efter födseln.

Även om gravidförsäkringen kan gälla ända upp till barnets blir sex månader så är den till för graviditeten och förlossningen, den ger inte ett tillräckligt skydd när barnet väl är fött. En gravidförsäkring täcker inte heller alla de sjukdomar och olycksfall som en barnförsäkring täcker.

Tänk på det här

 • I gratisförsäkringen ingår oftast en olycksfallsförsäkring och livförsäkring för de blivande föräldrarna och barnet. Gratisförsäkringen ersätter sällan sjukdom.
 • Gravidförsäkringen gäller normalt bara tills barnet är 6 månader gammalt.
 • Du bör teckna barnförsäkring så tidigt som möjligt efter att barnet är fött. Vill du veta mer om barnförsäkringar läs gärna vår artikel Allt om barnförsäkring.

Väljer du att utöka din försäkring och betala för en gravidförsäkring får du, ofta utöver skyddet i gratisförsäkringen, även en försäkring som gäller om barnet blir sjukt under de första sex månaderna. Försäkringen ger också i regel ersättning till den gravida vid graviditets- och förlossningskomplikationer, dock brukar denna ersättning vara ganska låg.

De flesta försäkringsbolag betalar också ofta en engångsersättning om barnet föds med en viss diagnos, exempelvis CP-skada, allvarliga hjärtfel eller Downs syndrom.

Gravidförsäkring ersätter inte en barnförsäkring

Den gravidförsäkring du betalar för och som gäller för sjukdom för barnet ger ett visst skydd innan det är möjligt att teckna en barnförsäkring. Notera att en förlossningsskada hos barnet jämställs i de allra flesta gravidförsäkringar med en sjukdom.

Ersättningsbeloppen i gravidförsäkringen är generellt låga, särskilt om man jämför med belopp i barnförsäkringen. Dessutom är försäkringstiden i gravidförsäkringen är kort, för barnet gäller den normalt tills barnet är 6 månader gammalt. Därför är det viktigt att teckna en barnförsäkring så tidigt som möjligt när barnet är fött. Detta för att få ett bättre skydd för barnet när det gäller sjukdom och olycksfall.

För att få ersättning från en försäkring måste den vara gällande när en skada eller sjukdom visar sig. Att du haft en gravidförsäkring ger dig inte möjlighet till ersättning från en barnförsäkring.

Jämför villkoren

Läs villkoren hos de olika försäkringsbolagen noga – ring gärna försäkringsbolaget och fråga om det är något du inte förstår.

Vanliga frågor och svar om gravidförsäkringar

Här reder vi ut några vanliga frågor och påståenden kring gravidförsäkringar.

Behöver jag en gravidförsäkring?

Ja, samhällets skydd för ofödda barn är obefintligt, en gravidförsäkring utgör en bra ekonomisk grundtrygghet och finns även som gratisförsäkring.

Hur tecknar man en gravidförsäkring?

Man ringer försäkringsbolaget eller så kan man hos de flesta försäkringsbolag fylla i uppgifterna online.

Vilka sjukdomar ersätts av en gravidförsäkring?

Detta skiljer sig åt men flera sjukdomar och diagnoser ersätts som blindhet, dövhet, hjärtfel ämnesomsättningssjukdomar och kromosomsjukdomar. För att se vilka så behöver man läsa på om villkoren hos respektive försäkringsbolag.

Krävs en hälsoundersökning för att teckna en gravidförsäkring?

Nej, ingen hälsoundersökning krävs.

Vad är medicinsk invaliditet?

Det är samma sak som bestående skada. Det innebär att man får en bestående nedsättning av sin fysiska funktionsförmåga. Detta kan ske efter ett olycksfall eller en sjukdom. Försäkringsbolagen har standardiserade tabeller de går efter för att räkna ut invaliditetsgraden.

Vad är det mamman kan ersättas för i en försäkring?

Det varierar men vanligt är om man i graviditeten drabbas av olika komplikationer som foglossning, havandeskapsförgiftning och akut kejsarsnitt. Även om mamman drabbas av medicinsk invaliditiet efter ett olycksfall eller får ärr efter ett olycksfall. Man ska också tänka på att ersättningsnivåerna för mamman kan vara ganska låga, det kan löna sig att jämföra olika försäkringsbolag.

När i graviditeten ska man teckna försäkringen?

Så snart som möjligt för att tillgodoräkna dig skyddet. Tänk även på att betala den i tid.

Vilken är den bästa gravidförsäkringen?

Här måste du själv jämföra och avgöra vad som passar dig och plånboken. En försäkring som du betalar för är mer omfattande än de kostnadsfria försäkringar som försäkringsbolagen erbjuder. Är det en viss typ av sjukdom som du är oroad för, eller om det i familjen finns risk för ärftlig sjukdom, se efter om just den ersätts när du tar ställning till vilket försäkringsbolag du vill ha.

Slutar gravidförsäkringen att gälla direkt efter födseln?

De flesta gravidförsäkringar gäller en tid efter födseln, oftast tills barnet är sex månader gammalt. Det är dock viktigt att så snart som möjligt teckna en barnförsäkring då den har ett mer omfattande skydd. Har man haft en gravidförsäkring så får man ofta erbjudande om att teckna en barnförsäkring i samma försäkringsbolag till ett mer fördelaktigt pris.

Vad händer om man drabbas av ett missfall?

Alla gravidförsäkringar ersätter inte missfall, om de ersätts så är det sena missfall. Livförsäkring ingår oftast från och med graviditetsvecka 23. Då ersätts du ekonomiskt om barnet skulle dö i magen eller dö i i samband med förlossningen.

När börjar försäkringen att gälla?

De flesta gravidförsäkringar gäller från och med graviditetsvecka 22 eller 23 men den delen som innefattar försäkringsskydd för den gravida kvinnan gäller ofta tidigare, redan från graviditetsvecka 10. Därför är det bra att vara ute i god tid.

Vad händer om jag har glömt att teckna en gravidförsäkring?

Ingenting, du kan även teckna den sent in i graviditeten.

Vad ersätts av en gravidförsäkring?

Vad är det då för sjukdomar och diagnoser som ersätts? För att ta del av dem måste man gå till respektive försäkringsbolag och se vad som står i villkoren då detta skiljer sig åt. Vi har här nedan listat några av de sjukdomar som oftast ersätts.

Hjärtfel ersätts ofta i en gravidförsäkring. Omkring 1000 bebisar föds årligen i Sverige med någon form av hjärtfel. Det är allt från lindriga hjärtfel som handlar om att de ska övervakas och som självläker. Hjärtfel som man länge kan leva ett fullgott liv med innan eventuell operation. Till de mer allvarliga hjärtfelen som behöver opereras akut. De allra flesta hjärtfel kan åtgärdas med en eller flera operationer och barnet kan leva symtomfritt eller nästintill symtomfritt med kanske några få anpassningar i vardagen. 

Blindhet och dövhet är en risk framförallt vid prematurfödsel, i snitt föds sju barn blinda varje år i Sverige. Ungefär 70 barn föds varje år i Sverige som är helt döva eller har en grav hörselnedsättning. En annan riskfaktor är om mamma blir sjuk i röda hund under graviditeten. Därför ska man alltid vaccinera sig om man inte är vaccinerad sedan tidigare. I Sverige är röda hund ovanlig då det ingår i allmänna vaccinationsprogrammet. I låginkomstländer är den dock vanlig och på mödravårdscentralen får oftast den gravida kvinnan ta ett blodprov för att kontrollera immunitet mot sjukdomen.

Läpp-, käk- och gomspalt, (LKG-spalt) 150-200 barn föds årligen i Sverige med någon form av spaltbildning. Det är en ansiktsmissbildning där delar av ansiktet inte har vuxit ihop som det ska. Det kan vara allt från ett mindre hack i läppen till att stora delar av käken är helt delad. Oftast upptäcks det redan vid ultraljudet och föräldrarna får genom detta möjlighet att förbereda sig på vilka typer av åtgärder som barnet kan behöva. Vid gomspalt kan det vara svårt att se och kanske inte upptäcks förrän barnet läkarundersöks efter födseln. Ibland är det när barnet har svårigheter att amma som det upptäcks. Oftast kan barn som har läpp och käkspalt ammas. Om barnet har gomspalt har det oftast svårigheter med att amma. Barn med gomspalt får då en specialanpassad napp för att kunna få ersättning eller urpumpad bröstmjölk från flaska.

LKG-spalt opereras oftast tre gånger och läpp och gom opereras innan barnet är två år. När det kommer till käkspalt så opereras den när barnet är mellan 8-12 år gammalt. Oftast räcker det med dessa operationer. Ibland kan det dock behöva korrigeras senare i livet.

Hemofili, blödarsjuka är ärftliga blödningsrubbningar. Nästan uteslutande är det pojkar som får sjukdomen. En 5000 pojkar föds med sjukdomen. I Sverige lever ca 900 män med sjukdomen. Sjukdomen innebär att blodet inte koagulerar som det ska. Blödarsjuka finns i många olika fomerm hemofili A och hemofili B. Flickor kan utan att vara sjuka föra anlaget vidare. Om man vet att man är bärare så kan man genom genetisk testning få veta om fostret har sjukdomen. Dock så är det i 30-50% av fallen inte känt att man har sjukdomen i familjen. De flesta med blödarsjuka kan leva ett helt vanligt liv, det finns mediciner som hjälper bra att lindra och minska blödningarna.

Ämnesomsättningssjukdomar eller metabola sjukdomar beror på en medfödd rubbning i ämnesomsättningen, människans nedbrytningsprocess av näringsämnen och läkemedel. Där det finns effektiva behandlingar så testar man för 24 sjukdomar i nyföddhetscreening som även kallas PKU-prov. Provet tas när bebisen är två dygn gammal. Det finns ett 30-tal olika sjukdomar som faller inom kategorin ämnesomsättningssjukdomar. Det är mycket ovanliga sjukdomar och i respektive grupp av sjukdomar föds det bara mellan 0-7 barn per år med dessa defekter i ämnesomsättningen. Tack vare PKU-provet kan bebisen få behandling i tid.

Kromosomsjukdomar finns det många av, varav Downs syndrom är den vi oftast förknippar med namnet. Cirka en till två av 1000 barn som föds i Sverige har en extra kromosom 21, Downs syndrom. Barn med Downs syndrom har ett förståndshandikapp som kan variera i svårighetsgrad. När hela kromosomer saknas eller det är kopior på andra kromosomer så innebär det oftast så allvarliga fel att graviditeten avslutats med ett missfall då dessa inte är förenade med liv. Om barnet föds med en extra kopia av kromosom 13 eller 18 så innebär det oftast så grava missbildningar att barnet dör i tidig ålder.

Men en gravidförsäkring ersätter inte bara sjukdomar utan även sjukhusvistelse för barnet, medicinsk invaliditet vid sjukdom, ärr samt ersättning vid vårdbidrag.

Även skydd för mamman finns i gravidförsäkringen. Dels som ett olycksfallsskydd under graviditeten som innebär ersättning vid medicinsk invaliditet och ärr. Dels en ersättning om mamman skulle drabbas av en stor blödning och/eller bristning vid förlossningen. Likaså om födseln skulle avslutas med ett akut kejsarsnitt. Även kristerapi för föräldrarna kan komma att ersättas. Om det allra värsta skulle hända, att mor eller barn avlider, så finns det en livförsäkringsdel i gravidförsäkringen.

En gravidförsäkring börjar oftast att gälla för barnet från graviditetsvecka 22 och några veckor tidigare för mamman.

Hur ska man kunna veta vilket försäkringsbolag och vilken försäkring som är bäst? Här listar vi de åtta största försäkringsbolagen.

 • Moderna försäkringar
 • Trygghansa
 • Folksam
 • IF
 • ICA
 • Länsförsäkringar
 • Gjensidige
 • Swedbank

Sammanfattning

Att se till att du och barnet har ett ekonomiskt skydd om något oförutsett skulle hända är enkelt ordnat. Teckna en gravidförsäkring idag och du kan känna dig ekonomisk tryggare om något oförutsett händer, och du kan stället fokusera på och planera för det lilla livet i magen.

Tvåbarnspappa med stort prylintresse, internet- och tekniknörd som arbetar inom IT.