Så väljer du ett namn till ditt barn – tips och idéer

Vad ska vårt barn heta? Det är en fråga som många blivande föräldrar ställer sig i samband med att man väntar barn eller planerar att bli gravida. Ska man välja ett populärt namn, ett ovanligt namn, ett släktnamn eller kanske hitta på ett helt unikt namn? Hur väljer man egentligen ett bra namn till sitt barn? I den här artikeln går vi igenom allt som har med barnnamn att göra.

I Sverige måste alla barn som föds ha ett eller flera förnamn. Efter att barnet har fötts behöver vårdnadshavarna inom tre månader ansöka om vilket, eller vilka, förnamn barnet ska ha till Skatteverket.

Förhoppningsvis kan vi i den här artikeln hjälpa dig att komma på ett riktigt bra namn till ditt barn, eller åtminstone ge dig inspiration som kan underlätta för dig att komma på ett bra namn själv.

Namngivning genom historien

Genom historien har det gått tydliga trender kring barnnamn, namn kan vara väldigt populära under några års tid för att sedan nästan dö ut helt. Redan under vikingatiden och under vår tidiga historia fanns det regler och normer kring hur ett barnnamn skulle se ut. Det var exempelvis vanligt att döpa barnet till ett namn som började på samma bokstav som någon av föräldrarnas namn eller att namnet hade en del av namnet gemensamt med en av föräldrarna, exempelvis har man hittat inristat på en runsten att en kvinna vid namn Fastlög hade en son vid namn Fastulv och en dotter som hette Holmlög.

Slutligen var det vanligt att man döpte barnet efter någon annan, antingen en släkting, en framgångsrik person eller någon som kanske hjälpt familjen på något sätt som man därför ville hedra genom att döpa sitt barn efter denne.

Traditionen att döpa sina barn efter en släkting eller någon annan person som man på något sätt uppskattar lever helt klart kvar i våra dagar. En skillnad finns dock, nu för tiden är det vanligt att döpa barn även efter kändisar och fiktiva karaktärer. Exempelvis har namnet Elsas popularitet garanterat ökat i samband med Disney-filmen Frost.

Värt att notera är att bara för ett namn existerar i Sverige behöver det inte betyda att du har rätt att döpa ditt barn till det namnet. Ett sådant exempel är namnet Lucifer. I ett nyligen uppmärksammat fall i medierna ville Liv från Öjebyn byta namn till Lucifer, men blev nekad av Skatteverket då de ansåg att namnet kunde väcka anstöt. Lucifer brukar ofta förknippas med djävulen inom kristendomen. Trots detta har 21 personer Lucifer som tilltalsnamn i Sverige (SCB 2018).

Populära barnnamn genom tiderna

När man namngav barn förr i tiden under bondesamhällets tid på 1700- och 1800-talet fick den äldste sonen i familjen ofta sin farfars namn och den äldsta dottern farmorns namn.

Runt sekelskiftet, i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet, var namn som Astrid, Edit, Elsa, Ester, Greta, Märta, Rut, Signe och Svea populära flicknamn, de här namnen har fått ett uppsving igen nu under 2000-talet. Även pojknamnen under den här tiden har till viss del blivit populära igen, dock inte lika tydligt som de kvinnliga sekelskiftsnamnen. Vanliga pojknamn vid förra seklet var namn som Axel, Harry, Hugo, Ivar och Valter.

De barnnamnen som var populära under perioden 1930-talet fram till 1960-talet är däremot helt ”ute” idag. Under de här årtiondena fick flickorna namn som Barbro, Eva, Kerstin, Lena och Ulla och pojkarna hette ofta Bengt, Jan, Kjell, Leif och Sven vid den här tiden.

På 1970- och 1980-talet var flicknamn som Camilla, Jenny, Linda, Malin och Therese vanliga. Pojkar döptes till namn som Fredrik, Johan, Magnus, Mikael och Niklas. Varken 1970- eller 1980-talets pojk- eller flicknamn är speciellt vanliga eller populära idag.

Nu för tiden är det en mycket större spridning bland de populära namnen. Förr i tiden gick det mycket tydligare namntrender där väldigt många barn döptes till samma namn. Exempelvis döptes hela 3 800 flickor till Eva 1952 och ungefär lika många pojkar döptes till Mikael när det namnet var som populärast på 1960-talet. Idag ser vi inte alls lika tydliga toppar bland de populära namnen.

Populära svenska barnnamn 2018

Statistiska Centralbyrån släpper årligen namnstatistik som går igenom vilka namn som nyfödda barn har fått under det gångna året. Under 2018 var Alice det vanligaste förnamnet bland nyfödda flickor, 765 barn fick det som sitt tilltalsnamn. Bland pojkar var det vanligaste namnet William som 863 nyfödda gossar fick som tilltalsnamn.

Både Alice och William har varit populära namn att döpa sina barn till under flera års tid och både Alice och William var faktiskt det vanligaste pojk- respektive flicknamnet även i fjol. Alice har varit bland de tio populäraste flicknamnen sedan 2015. Namnet William har varit om möjligt ännu populärare, sedan 2003 har det alltid hamnat i topp 3-listan över populära tilltalsnamn för pojkar.

Bland nya flicknamn som har hamnat på topp 100-listan 2018 över populära barnnamn hittar vi Hailey, Belle, Elina och Elsie. Bland nya populära pojknamn hittar vi Ture, Amir och Lias.

Här nedan är Statistiska Centralbyråns listor över de populäraste pojk- och flicknamnen 2018. Inom parantes visas hur många pojkar och flickor som fick namnet som tilltalsnamn 2018.

Topp 10 populära pojknamn 2018

 1. William (863)
 2. Liam (834)
 3. Noah (730)
 4. Lucas (723)
 5. Oliver (714)
 6. Oscar (704)
 7. Elias (697)
 8. Hugo (683)
 9. Adam (647)
 10. Alexander (626)

Topp 10 populära flicknamn 2018

 1. Alice (765)
 2. Maja (657)
 3. Lilly (634)
 4. Ella (604)
 5. Wilma (600)
 6. Ebba (597)
 7. Olivia (581)
 8. Astrid (565)
 9. Alma (564)
 10. Elsa (559)

Ovanliga pojk- och flicknamn

Om man vill ge sitt barn ett ovanligt namn, men inte vill eller har fantasi nog att ”uppfinna” ett eget namn kan vi här ge lite inspiration på ovanliga namn till pojkar och flickor. Vi har grävt djupt i namndatabaser och hittat några riktigt ovanliga pojk- och flicknamn som endast bärs av ett fåtal personer runtom i Sverige.

Här kommer förslag på sådana ovanliga förnamn för flickor:
Elenah, Heliona, Merila, Soteria, Ragna-Lill, Iza-Li, Sanna-Li, Sonalie, Sparkle, Jadie

Att namnen är så ovanliga kan antingen bero på att föräldrarna har haft mycket fantasi när de döpte sina barn, valt en alternativ stavning av ett vanligt namn, eller så kan röra sig om ett utländskt förnamn. Eller en kombination av allt detta.

När det gäller ovanliga pojknamn kommer här några exempel på sådana namn:
Måns-Petter, Gerom, Satcha, Ghert, Ola-Per, Pauhl, Rikar, Rodulf, Genius, Gilian

Värt att notera är att det inte är någon garanti att namnet blir godkänt av Skatteverket bara för att det existerar sedan tidigare.

Att hitta på ett eget namn till sitt barn

Vill du ge ditt barn ett helt unikt namn, som hen inte delar med någon annan i hela landet? Det är faktiskt möjligt att ge ditt barn ett namn som du har hittat på själv som ingen annan bär. Men det finns lite regler kring vilka namn som är tillåtna och inte.

Det är Skatteverket som gör bedömningen om förslaget på barnnamn blir godkänt eller inte. Om namnet blir godkänt eller ej har att göra med om det helt enkelt är ett ”lämpligt” barnnamn. Med lämplighet menar Skatteverket att namnet bland annat inte får väcka anstöt, att det inte ska väcka obehag för bäraren, att det inte ska påminna om ett efternamn och inte vara olämpligt av någon annan anledning.

Det nybildade namnet ska gå att uttala och inte ha en allt för konstig stavning eller vara en förkortning. Det går inte att döpa sitt barn en svordom. Det går heller exempelvis inte heller att döpa barnet till namn som Lillyfors eller Hugosson, då namnen påminner om efternamn.

Däremot är det helt okej att ge ett traditionellt pojknamn till en flicka, och tvärtom. Om ditt namn helt enkelt påminner om ett namn, och inte väcker anstöt, så blir det troligtvis godkänt av Skatteverket.

TV-profilen Kitty Jutbring har gett sina barn unika namn. Hennes två första barn fick namnen Nikki-Lo och Kimmi-Kid. Kimmi-Kid är ett helt unikt namn som endast Kittys barn heter, Nikki-Lo är dock inte helt unikt, totalt har tre kvinnor i Sverige det som både förnamn och tilltalsnamn.

Vilket efternamn får barnet när föräldrarna inte är gifta?

Om man inte gör något aktivt val inom tre månader efter födseln så får barnet automatiskt samma efternamn som den förälder som fött barnet, i normala fall alltså mammans efternamn.

Det går även att välja andra efternamn, men inte vilka efternamn som helst. Det går att välja den andra förälderns efternamn, ett efternamn som någon av föräldrarna har haft tidigare, ett dubbelt efternamn som består av båda föräldrarnas efternamn, efternamn som bildas av föräldrarnas förnamn i kombination med -son eller -dotter. Slutligen kan man även välja ett efternamn som något av föräldrarnas gemensamma barn har, om det finns något sådant.

Vilket efternamn ska man då välja när föräldrarna har olika efternamn?
Enligt reglerna kan alltså barnet både få mammans eller pappans efternamn. Men hur ska man då tänka när man bestämmer efternamn till sitt barn? Det kan exempelvis uppstå situationer att mor- och farföräldrar tycker det är tråkigt att inte familjenamnet lever vidare.

Många föräldrar brukar välja det finaste och lite mer ovanliga efternamnet. Finaste i den bemärkelsen att det låter ”vackert” eller att det är ett efternamn med gamla fina anor, som adelsnamn.

Om den ena föräldern exempelvis heter Johansson och den andre Ståhlhandske eller Edenbjörk är det vanligt att man väljer något av de sistnämnda alternativen. Möjligheten att ändra efternamn finns alltid senare, känner barnet när hen växer upp att hen känner sig mer som en Johansson är det bara att ansöka om byte av efternamn.

Ytterligare ett alternativ är att välja båda efternamnen och alltså ge barnet ett dubbelt efternamn. Att ge barnet ett dubbelt efternamn kan fungera som en kompromiss eller alternativ när man inte kan enas om vilket efternamn man ska välja. När man ansöker om ett dubbelt efternamn får man välja i vilken ordning efternamnen ska ha.

Dop och namngivning

Dopet är en kristen ceremoni där barnet upptas i och blir en del av den kristna gemenskapen. Många tror att dopet handlar om att döpa ett barn till ett visst namn, eftersom vi använder ordet döpa i princip som synonymt med att namnge. Men döpa betyder även ”att kristna” och ”doppa”, vilket är mer vad ett dop handlar om. Ett barn får inte ett namn förrän vårdnadshavarna har skickat in namnförslag till Skatteverket och fått dessa godkända. Det är därför prästen inte frågar vad barnet ska heta, utan vad barnet har fått för namn vid dopet. Dopet handlar alltså mer om att upptas i den kristna tron och samtidigt ha en fest för släkt, vänner och bekanta där man firar detta.

Ett alternativ till dopet är en namngivningsceremoni som är en icke-religiös namngivning. Inte heller vid namngivningsceremonin ger man barnet ett namn, utan även här handlar det om att välkomna barnet till världen med en fest. Vid en namngivningsceremoni är man mycket friare med vilket upplägg man ska ha, men ofta utser man även faddrar, precis som vid ett dop. I vissa kommuner går det att anlita en s.k. officiant som håller i ceremonin, annars kan föräldrar och faddrar göra det.

Presenter vid dop och namngivning

Vid både dop och namngivningsceremonier ger man normalt barnet en doppresent (eller namngivningspresent då). Det är vanligt att ge bort ett litet smycke till barnet, som ett vackert litet guld- eller silverhjärta eller en berlock med barnets namn eller initialer i gravyr. Guldhjärtan är en ganska dyr doppresent och det är därför vanligast att de närmaste släktingarna ger det i gåva.

Personliga presenter är också en bra idé att ge i doppresent till barnet, exempelvis snuttefiltar med barnets namn broderat på eller böcker där en person med barnets namn spelar huvudrollen i berättelsen. Även en sparbössa med en liten pengagåva i som en start till ett barnsparande är en bra doppresent.

Annars är alltid åldersanpassade leksaker alltid uppskattade. Som gosedjur och speldosor till barn

Tvåbarnspappa med stort prylintresse, internet- och tekniknörd som arbetar inom IT.