Vad är Isofix och hur fungerar det?

Isofix-fäste i bil

Som nybliven förälder till småbarn, bekant till småbarnsföräldrar eller som mor- och farförälder kommer du med största sannolikhet att stöta på begreppet Isofix för första gången (kan också skrivas ISOFIX) om du inte redan gjort det tidigare.

Men vad är Isofix? Isofix är ett fästsystem för olika typer av bilbarnstolar, bälteskuddar och babyskydd som bygger på en internationell standard, ISO 13216.

Isofix-standarden ISO 13216 har tagits fram inom den globala organisationen ISO i ett samarbete mellan forskningsinstitut, myndigheter, provningsinstitut, personbilstillverkare och barnstolstillverkare från totalt olika 18 länder.

Hur fungerar isofix? Istället för att förankra en bilbarnstol med hjälp av bilens ordinarie bälten hakar man istället fast bilbarnstolen som har en låsmekanism i bilens inbyggda ISOFIX-fästen.

För att det ska fungera så måste både bilen och bilbarnstolen, babyskyddet eller bälteskudden vara försedda med just Isofix. Bilar och olika bilbarnstolar kan dock kombineras oberoende av fabrikat och modell just tack vare denna standard.

Hur vet jag om min bil har Isofix?

Isofix-standarden togs fram 2000 och vissa biltillverkare valde att införa Isofix-fästen redan från detta år. I USA och Kanada kom lagkrav 2002 på att nya bilar skulle ha Isofix-fästen. Inom ECE (vars regler tillämpas i Europa och i många länder utanför Europa) var dessa krav klara några år senare, 2004 för att vara mer exakt.

Så gott som alla nyare bilar tillverkade efter 2004 har Isofix-fästen, främst i baksätet. Om du är osäker på om din bil har Isofix-fästen så kan du kan antingen kontrollera detta i bilens handbok eller helt enkelt se över bilen och leta efter fästena som sitter i skarven mellan sittdynan och ryggstödet. I många fall är själva fästet försett med en liten symbol som indikerar just Isofix.

Notera att det inte är lämpligt att installera Isofix i en bil som saknar det helt från början, bilen måste vara gjord för Isofix direkt från fabrik för att det ska vara helt säkert.

Finns Isofix i framsätet?

Kraven om Isofix-fästen som i praktiken började gälla från 2004 gäller enbart bilens baksäte, inte framsätet. En anledning till att många bilar inte har Isofix i framsätet är sannolikt att man i Europa anser att barn inte ska sitta i framsätet förrän de är stora nog att sitta korrekt framåtvända med det vanliga bilbältet.

I norden har vi sedan länge haft uppfattningen att små barn sitter bäst bakåtvända i framsätet och att den ställningen är lika säker som i baksätet under förutsättning att krockkudden är avstängd. Så när det gäller Isofix i framsätet så är det något som man bör kontrollera specifikt för den bilmodell man är intresserad av när man köper en bil då det inte är en garanti att det finns. Huruvida det finns eller kan eftermonteras Isofix i framsätet skiljer sig mellan olika bilmärken så det är något man får undersöka.

Vad är fördelarna med Isofix?

Standarden togs ursprungligen fram för att man ville finna en gemensam lösning på problemet med felaktigt fastsatta bilbarnstolar och babyskydd när dessa spänns fast med vuxenbälten i bilar. Att spänna fast bilbarnstolar enbart med bälte kan vara lite klurigt och det finns risk för att stolen inte fästs på ett säkert sätt.

Undersökningar har visat att upp till mer än hälften av bilbarnstolar fastspända enbart med bilens säkerhetsbälte var felmonterade. En felmonterad bilbarnstol utgör en stor säkerhetsrisk och många barn har skadats eller omkommit i onödan på grund av felaktigt fastsatta stolar.

Att just få en bilbarnstol, ett babyskydd eller en bälteskudde att sitta bra och vara så säker som möjligt för ett barn är den i särklass främsta fördelen med att använda Isofix. Men utöver att höja säkerheten så innebär Isofix-fästen också att det ofta blir betydligt mycket enklare och smidigare att spänna fast ett barn i bilen. Om du t.ex. vill använda ett babyskydd med bas så ansluts själva basen i de allra flesta fall med hjälp av Isofix.

Ett babyskydd som fästs med en bas med Isofix är ett säkert och smidigt alternativ för det yngsta barnet

Ytterligare en fördel när det kommer till bilbarnstolar och bälteskuddar med Isofix som kanske inte är självklar är att en bilbarnstol och bälteskudde som är anslutna med Isofix alltid sitter fast, även då inte barnet är med och fastspänt. Bilbarnstolar och bälteskuddar utan Isofix sitter ju helt lösa om de inte är fastspända med bälte, vilket de i praktiken sällan är om inte barnet är med. På så sätt finns ingen risk att dessa orsakar en skada på förare eller passagerare vid en eventuell kollision.

Är Isofix säkrare än bilbältet?

Bilbältet är i första hand framtaget för att användas av vuxna människor och sitta runt dem under en bilfärd. Det innebär att det måste finnas en viss rörelsemån i bilbälten för att belastningen som kommer vid en krock ska kunna fördelas bättre.

Den här nödvändiga rörelsemånen i ett bilbälte finns inbyggd i konstruktionen men för en bilbarnstol eller ett babyskydd är den här rörelsen snarare en nackdel eftersom man i det sammanhanget vill ha så lite rörelse som möjligt. Genom att använda Isofix innebär det att den extra rörelsen minskas betydligt och det borgar för att bilbarnstolen sitter bättre fixerad.

Den absolut viktigaste delen som gör stolar med Isofix säkrare än de bilbarnstolar som enbart fästs med bilens trepunktsbälte är att risken för att stolen sätts fast felaktigt minskar rejält. Med en bilbarnstol med Isofix är det helt enkelt betydligt svårare att göra fel. Något som kanske blir extra viktigt för stressade småbarnsföräldrar med ledsna eller otåliga barn.

Hur fungerar Isofix?

Isofix-fästena i moderna bilar består av två fästpinnar, placerade precis bakom delningen mellan stolsdynan och ryggstödet. Isofix-fästena på bilbarnstolar består sedan av en låsmekanism som passar fästpunkterna i bilen.

En av två fästpinnar för Isofix i en modern bil

På vissa bilar, som t.ex. på bilden ovan så framgår det tydligt att bilen är utrustad med Isofix-fästen men på andra bilar så kan Isofix-fästen vara mer dolda och gömma sig i skarven mellan sittdynan och ryggstödet. Vid dessa fall så får man helt enkelt känna sig fram för att hitta fästena. Inte sällan är pinnarna på Isofix-fästen också lackerade i svart och smälter därför gärna in med en svart bilklädsel.

Huruvida man vill skylta med att visa upp Isofix-fästen eller inte skiljer sig mellan olika bilmärken. Bilmärken som gärna skyltar med sin höga säkerhet, t.ex. Volvo har oftast dessa fullt synliga medans andra bilmärken inte alltid har det. Oavsett hur Isofix-fästena ser ut eller hur synliga de är så följer de alla samma standard och ska vara lika säkra.

En del av standarden innebär att det finns krav på att man tydligt ska kunna se när låsningen är korrekt, dvs. att bilbarnstolen sitter fast som den ska. Det vanligaste sättet som detta visas på är genom en tydlig färgskiftning från rött till grönt på fästet för själva bilbarnstolen och ett tydligt ”klick” då bilbarnstolen sätts fast.

En bilbarnstol fäst med Isofix i baksätet

Själva låsmekanismen brukar vara automatisk och det räcker ofta att ”klicka” in bilbarnstolen i fästena. För att lossa en bilbarnstol från Isofix-fästena så brukar man behöva hålla inne en spärr eller liknande samtidigt som man drar bort stolen.

Isofix-lösningen som innebär att stolen fästs på ett säkert sätt i kombination med att många bilbarnstolar numera har avancerade sidokrockskydd och dessutom är konstruerade att vridas bort från bildörrens sida vid en eventuell en sidokrock innebär att vi har fått en väldigt mycket högre säkerhetsstandard för våra bilåkande barn än vi hade för bara några år sedan.

Tekniska detaljer om Isofix

Isofix-fästena i bilar består av två fästpinnar per säte. De är placerade strax bakom delningen mellan stolsdynan och ryggstödet. Pinnarna ska ha en diameter på 6 mm och en effektiv längd på minst 25 mm. Fästena ska vara orienterade i linje med varandra och ha ett centrumavstånd på 280 mm.

För att få Isofix-fästen exakt placerade mäter man i regel in den exakta positionen i varje bilmodell med hjälp av en särskild fixtur som tar hänsyn till bilsätets form och geometri. Hållfasthetskraven innebär att fästena ska tåla ryck med en kraft av 10 kN (vilket ungefär motsvarar kraften av ett ton) i flera olika riktningar.

För att man ska kunna kombinera bilar och bilbarnstolar oberoende av fabrikat finns en geometrisk fixtur framtagen (en inverterad version av den som används i bilen) som bilbarnstolen ska passa i.

Enligt Isofix-standarden ska fästena på bilbarnstolen ska vara av fast typ så att bilbarnstolen ska kunna ”klickas” på plats. Det är också denna typ av Isofix som vi har i Sverige och övriga Europa. I USA använder man en variant som kallas LATCH där låsen istället sitter fast i justerbara remmar på barnstolen, denna variant finns beskriven som ett alternativ i standarden.

Som komplement till Isofix-fästena behövs något som hindrar att en bilbarnstol kan rotera i samband med eventuell kollision. För framåtvända bilbarnstolar (som är mer vanligt i USA) används oftast så kallade ”top tethers” (även dessa finns specificerade i ISO 13216) som innebär en extra fästpunkt högst upp på ryggdelen.

På bakåtvända bilbarnstolar av svensk typ används vanligen ett stödben mot bilens golv, alternativt stöd mot instrumentbräda vid placering i framsätet.

Måste man ha Isofix?

Självklart måste man inte ha Isofix på en bilbarnstol, bälteskudde, bältesstol eller ett babyskydd men det underlättar och framförallt minskar det risken för att bilbarnsstolen sitter felaktigt, vilket i värsta fall kan bli förödande om olyckan skulle vara framme. Har man möjlighet att använda Isofix är vår rekommendation att man gör det, särskilt om det är en bilbarnstol som sätts i och tas ut med jämna mellanrum.

Är bilen av äldre modell och inte har några Isofix-fästen så är inte Isofix något alternativ då man inte bör sätta fast Isofix-fästen i en bil i efterhand. Dock så fungerar fastsättning med bälte bra under förutsättning att man sätter fast stolen på ett korrekt sätt.

Ska det skrivas som isofix, Isofix eller ISOFIX?

En kanske mindre viktig fråga är om Isofix ska skrivas med versaler eller inte men som vän av ordning så tänkte vi också ge er svar om detta. Det officiella namnet är ISOFIX med versaler då namnet bestäms av standarden men som du säkert förstår så skrivs den typen av standard ofta ut även med små bokstäver, så även i denna artikel.

Tvåbarnspappa med stort prylintresse, internet- och tekniknörd som arbetar inom IT.