Välj rätt barnpassningsföretag

Detta är ett sponsrat inlägg i samarbete med myNanny.

När RUT-avdrag för barnpassning infördes så växte marknaden för barnpassning. Valfrihet är något vi svenskar värderar högt – men att välja är inte alltid lätt. Det kan vara svårt att veta vilket barnpassningsföretag som just passar dig. I den här artikeln finns tre konkreta tips som kan vara bra att titta på innan du väljer vilket företag ni ska ta hjälp av.

Valfriheten är en central del av det svenska samhället. Vi väljer skola, vårdcentral och äldreboende. Men valfriheten är inte endast förbehållen det offentliga. Valfriheten är också en viktig del i konsumentmakten på den fria marknaden. Genom fri konkurrens av varor och tjänster – så finns det många aktörer att välja mellan. Det är något många tar för givet, och uppskattar. Men att kunna välja förpliktigar. Du måste läsa på och fatta ett välgrundat beslut om du vill bli nöjd.

Valfrihetens fördelar, och svårigheter, blir uppenbara när det gäller att välja barnpassningsföretag. När RUT-avdraget för barnpassning infördes växte marknaden av nannyföretag kraftigt och när RUT-avdraget i år fördubblas, kan vi vänta oss att fler företag tar sig in på marknaden. Barnpassning är en fantastisk möjlighet för att frigöra tid i vardagen – men det kan vara svårt att veta vilket företag man ska vända sig till. Nedan finner ni några tips på vad ni ska tänka på i valet av barnvaktsföretag.

Utbildade nannys – är bra nannys

Anledningen till att många väljer ett professionellt barnvaktsföretag är att man vill ha personer med erfarenhet och kompetens av att passa barn. Det är viktigt att barnpassningsföretaget utbildar sina nannys i hur de ska lägga upp tiden med barnen på rätt sätt. Syftet med barnpassning är inte att tiden ska gå – utan att barnet får en rolig och utvecklande tid. Men det är också avgörande att barnvakterna vet vad de ska göra om det händer något med barnen – exempelvis att barnvakterna känner till grunderna i hjärt- och lungräddning.

Tips: Se till att företaget utbildar sina anställda barnvakter i hur de ska göra tiden med barnet så bra och roligt som möjligt, samt i grundläggande hjärt-och lungräddning.

Barnvakterna ska matchas mot din familjs behov

Stora barnvaktsföretag har många anställda. Det är en klar konkurrensfördel, då de har större möjligheter att se till att familjerna får en nanny som passar just den enskilda familjens behov. Din familj kanske har särskilda önskemål om att få en nanny som bor i närområdet, då det innebär att han eller hon sannolikt kan hoppa in med kort varsel, eller önskemål om någonting annat. Säkerställ att företaget du anlitar har en fungerande process för att ta in önskemål från familjerna och en fungerande process för att tillmötesgå de önskemålen. Ett bra företag och som finns i många städer är exempelvis myNanny.

Tips: Se till att företaget matchar nannys med familjer, utifrån familjernas specifika önskemål och behov.

Företaget ska vara tydliga med priset och hur RUT-avdraget fungerar

Du ska veta vad du betalar för, och hur mycket du betalar. Det är bra ingångsvärden när det gäller att anlita ett barnpassningsföretag. Givet RUT-avdraget är det i praktiken ingen större skillnad i pris mellan att anlita en barnvakt svart, och att anlita en professionell barnvakt vitt. Men det är viktigt att företaget är tydliga med vad det kostar och hur du ska gå tillväga för att få ditt RUT-avdrag. Stora och erkända företag är transparenta med priset och ger tydliga instruktioner om hur RUT-avdraget fungerar.

Tips: Se till att du vet vad du betalat för, och hur mycket. Företaget ska också ha tydliga instruktioner för hur du ska göra för att få RUT-avdrag för barnpassningen.

Tvåbarnspappa med stort prylintresse, internet- och tekniknörd som arbetar inom IT.