Tonåringar – alkohol, tobak och droger

Tonåring och droger

De flesta tonårsföräldrar oroar sig för att deras barn ska börja använda droger. Du kan vara uppmärksam på olika tecken beroende på om det är tobak, alkohol, narkotika eller anabola steroider som du misstänker att din tonåring använder.

Många tonåringar provar någon gång droger som alkohol eller narkotika. Att dricka alkohol kan vara ett sätt att testa hur det är att vara vuxen. En del tonåringar lockas mer än andra av att vara vuxna. De börjar experimentera tidigare och blir därför lättare beroende.

Tobak och unga

Rökning är ett av de största hoten mot vår hälsa. Det beror på att rökning både är skadligt och väldigt vanligt. Inställningen till rökning har blivit mer negativ. Även om många fortfarande testar att röka, fortsätter inte alla i vuxen ålder. Problemet är att det är väldigt lätt att bli beroende. Dessutom tror de flesta att det är mycket lättare att sluta än vad det faktiskt är.

Snus

Det finns också en myt om att snus inte skulle vara farligt då forskare har inte kunnat bevisa att snusning kan leda till cancer. Men vi vet att snus innehåller cancerframkallande ämnen och kan skada mun, hjärta och kärl.

Alkohol och unga

Alla vet att alkohol skadar hälsan. Ändå är det få som tänker på att det faktiskt handlar om en drog med allvarliga risker. Alkohol och berusning ses ofta som ett naturlig del av det svenska samhället. För många tonåringar tillhör det också det normala att festa och bli full. Det som oroar många föräldrar är att tonåringar börjar dricka allt tidigare och allt mer.

Den första fyllan

Den första fyllan brukar komma förr eller senare och behöver inte innebära att tonårigen har problem. De som mår riktigt dåligt i samband med sin första kontakt med alkohol brukar lära sig att hantera alkoholen bättre nästa gång. Om din tonåring blir riktigt dålig upprepade gånger bör du som förälder reagera.

Alkohol och läkemedel

En del tonåringar experimenterar genom att blanda alkohol med olika sorters läkemedel. De tror att de blir snabbare berusade om de stoppar i sig några huvudvärkstabletter till spriten. Det har också blivit vanligt att blanda alkohol med narkotiska läkemedel som lugnande medel och sömntabletter, främst Rohypnol. Det är både farligt och kan vara en inkörsport till ett missbruk.

Narkotika och unga

Till skillnad från alkohol och tobak väcker droger som narkotika riktigt obehagliga associationer hos vuxna. Att sådana droger har blivit relativt lättillgängliga skrämmer många föräldrar. Tonåringar har blivit mer öppna för narkotika och uppfattar inte alltid att testa hasch eller marijuana som så allvarligt, trots att det är olagligt.

Missbruk växer fram

Om man bortser från partydroger som ecstasy, är vägen till missbruk av droger sällan kort. Den kantas också av andra problem. Är man observant som förälder kan man reagera i tid.

Tecken på missbruksproblem

Tecken på att din tonåring kan vara på väg att få missbruksproblem är lätta att förväxla med vanligt tonårsbeteende. Barnet kanske börjar skolka mycket, får sänkta betyg, lånar pengar ofta och blir väldigt trött.

Hur ska man då skilja på drogmissbruk och vanligt beteende? Några lite starkare varningssignaler kan vara att pengar eller andra värdesaker försvinner eller att du hittar piller, pulver, sprutor eller lösningsmedel. Barnet kanske smusslar och ljuger eller får kraftiga humörsvängningar och blir aggressivt. Det får väldigt dålig aptit och ett extremt stort sömnbehov. Hamnar barnet dessutom i dåligt sällskap och börjar dricka mycket, sniffa, snatta, slåss eller vandalisera är det hög tid att reagera om du inte gjort det innan.

Tonåringar som missbrukar narkotika kan också lukta konstigt och ha ovanliga märken på kroppen medan de som tar anabola steroider blir väldigt kropps- och träningsfixerade. De får bland annat större muskler och ökad vikt och hårväxt på kroppen. Håret på huvudet kan däremot falla av.

Råd till föräldrar

Läs på!

Tonåringar kan, vet och har åsikter om droger. De tror gärna på myter. Du måste veta vad du talar om och behöver pålästa argument för att sticka hål på myterna.

Förebygg!

Prata med din tonåring om droger tidigt. Diskutera vilka olika droger som finns, varför man tar droger, hur man blir beroende och vilka riskerna är.

Var ett föredöme!

Visa var du står, men din tonåring kommer inte att lyssna på dig om du inte omsätter dina ord i handling. Om du, någon i familjen eller dess närhet använder någon sorts drog, diskutera varför och förklara.

Lär din tonåring att säga nej!

Tonåringar har svårt att erkänna att de blir påverkade av grupptryck eller att de har fel. Med en bra och öppen relation med din tonåring är det mindre risk att hon eller han hamnar snett. Ungdomar som får bekräftelse och uppmuntran har bättre självförtroende och lättare att säga nej.

Undvik skrämselpropaganda!

Tonåringar känner sig ofta odödliga och kan ha svårt att ta till sig skrämselpropaganda. Det är bra om din tonåring tidigt förstår riskerna med olika droger.

Överreagera inte!

De flesta som prövar droger blir inte beroende. Det betyder inte att det är okej att använda droger. Det går aldrig att säga på förhand vem som kommer att bli beroende. Många tonåringar säger faktiskt nej till droger.

Aktivera din tonåring!

Uppmuntra fritidsintressen. Tonåringar som sportar, är med i någon förening eller har någon hobby väntar ofta med att pröva droger. När man är äldre är det lättare att säga nej.

Kritisera inte!

Om kompisar till din tonåring tar droger, undvik att kritisera dem. Diskutera i stället varför de gör det. Kritik leder lätt till trots.

Om din tonåring använt droger

Om du upptäcker att din tonåring använt droger, börja med att ta reda på exakt vilka droger det handlar om. Fråga hur ofta drogen anvä
nds och varför.

Om tonåringen testat drogen någon eller några få gånger, utgå inte från att han eller hon är en missbrukare. Fråga i stället varför barnet provade, hur barnet upplevde det och om det kan tänka sig att sluta. Visa att du är emot det och att du oroar dig eftersom du älskar barnet så mycket. Gå försiktigt fram så att det inte fortsätter med sitt beteende av rent trots.

Sök vård / Fråga om råd

Om du misstänker att din tonåring använder droger regelbundet behöver ni hjälp. Det är bättre att söka hjälp en gång för mycket än en gång för lite.

Kontakta Maria Ungdom som är en mottagning för unga missbrukare och deras familjer. Hit kan man även vända sig för att få stöd redan i ett tidigt skede innan ungdomen blivit beroende. Personalen hjälpa er att reda ut frågetecken och hjälpa familjen/ungdomen i rätt riktning. Maria Ungdom har öppet dygnet runt alla dagar.

Du kan även kontakta skolsköterskan, vårdcentralen, ungdomsmottagningen eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller ringa Alkohollinjen.

Mer information

Författare: Helena Cronberg, Vårdguiden
Granskare: Mikael von Grothusen, Överläkare, Maria Ungdom

Tvåbarnsmamma till en tjej född -11 och en pojke född -13. Arbetar som sjuksköterska inom landstinget i Blekinge.